Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
609 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19-01-2017, Laborie / Frankrijk

Internationaal draagmoederschap – Afstamming – Erkenning – EVRM – Artikel 8 EVRM – Buitenlandse geboorteakte – Geboorte kind in Oekraïne – Weigering inschrijving van de geboorteakte – Genetische band wensvader – Schending artikel 8 EVRM (privé-leven)

Hof van Justitie 09-03-2017, C-551/15, Pula Parking d.o.o. / Sven Klaus Tederahn

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Temporele en materiële werkingssfeer – Burgerlijke en handelszaken – Procedure van gedwongen tenuitvoerlegging ter invordering van een niet-voldane schuld die zijn oorsprong vindt in het parkeren op een openbaar terrein – Daaronder begrepen – Begrip ‘gerecht’ – Notaris die op grond van een ‘bewijskrachtig document’ een dwangbevel heeft afgegeven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 19-07-2016, E.S. / Roemenië en Bulgarije

Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Kinderontvoering – Ouderlijk verantwoordelijkheid – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Duur van de nationale procedure inzake het ouderlijke verantwoordelijkheid – Duur van de procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlands vonnis

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-07-2016, Foulon en Bouvet / Frankrijk

Erkenning en tenuitvoerlegging – Afstamming – Draagmoederschap – Weigering overschrijving geboorteakte – Schending artikel 8 EVRM

Europees Hof voor Rechten van de Mens, 19-07-2016, G.N. / Polen

Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Kinderontvoering – Artikel 13(b) – Verzet tegen terugkeer – Positieve verplichting voor de staat – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Schending artikel 8 EVRM

Familierechtbank Brussel, 12-10-2015

Betwisting van vaderschap en vaststelling van vaderschap – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Belgische rechters – Toepasselijk recht – Artikel 62, § 1 WIPR – Recht van de staat waarvan men de nationaliteit heeft – Betwisting vaderschap – Indonesisch recht – Strijdig met openbare orde – Artikel 21 WIPR – Belgisch recht van toepassing – Artikel 318, § 1 BW – Vaststelling vaderschap – Italiaans recht

Familierechtbank Brussel, 15-02-2016

Betwisting van vaderschap – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Belgische rechters – Toepasselijk recht – Artikel 62, § 1 WIPR – Recht van de staat waarvan men de nationaliteit heeft – Marokkaans recht – Heropening debatten – Vordering tot nietigverklaring van ‘schijnerkenning’ – Strijdigheid openbare orde – Wetsontduiking – Gegrond

Familierechtbank Brussel, 26-10-2015

Interlandelijke adoptie – Internationale bevoegdheid – Artikel 66 WIPR – Belgische rechter – Toepasselijk recht – De wijze van totstandkoming – Artikel 69 WIPR – Belgisch recht – Toestemmingen – Artikel 68 WIPR – Filippijns recht – Grondvoorwaarden – Artikel 67 WIPR – Volle adoptie – Belang van het kind

Familierechtbank Brussel, 29-06-2015

Adoptie – Na draagmoederschap – Bevoegdheid – Artikel 66 WIPR – Toepasselijk recht – Artikelen 67-70 WIPR – Binnenlandse of interlandelijke adoptie – Volle adoptie – Belang van het kind

Familierechtbank Waals-Brabant, 04-02-2016

Internationale bevoegdheid – Echtscheiding – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Aanhangigheid – Artikel 19 – Artikel 3 – Gewone verblijfplaats