Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
761 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 01-03-2017

Internationale bevoegdheid – Betwisting afstamming – Gewone verblijfplaats van het kind in Peru – Artikel 61 WIPR – Artikel 11 WIPR – Noodforum als subsidiaire ultieme bevoegdheidsregel

Hof van beroep Brussel 30-11-2017

Toepasselijk recht – Buitenlands recht – Afstamming – Betwisting van vaderschap – Beninees recht – Bezit van staat – Vaststelling van vaderschap – Ghanees recht – Artikel 19 WIPR – Artikel 21 WIPR

Hof van Cassatie 01-12-2017

Uitvoerbaarheid – Buitenlandse rechterlijke beslissing – Exequatur – Weigering tenuitvoerlegging – Artikel 25 WIPR – Artikel 24, § 1, 1° WIPR – Afwezigheid van een integrale uitgifte van de buitenlandse beslissing – Artikel 23 Ger.W. – Gezag van gewijsde – Artikel 25 Ger. W.

Hof van Cassatie 17-11-2017

Toepasselijk recht – Huwelijk – Huwelijk in Marokko – Attest van geen huwelijksbeletsel – Toepasselijk recht om de noodzakelijke voorwaarden te bepalen – Marokkaans recht van toepassing – Artikel 46 WIPR – Artikel 146bis BW – Artikel 47 WIPR – Artikel 65 van het Marokkaans Familiewetboek

Hof van Justitie 01-03-2018, C-558/16, Doris Margret Lisette Mahnkopf

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening 650/2012 (Erfrecht) – Erfopvolgingen en Europese erfrechtverklaring – Werkingssfeer – Mogelijkheid om het erfdeel van de langstlevende echtgenoot in de Europese erfrechtverklaring op te nemen

Hof van Justitie 07-03-2018, C-560/16, E.ON Czech Holding AG / Michael Dědouch, Petr Streitberg, Pavel Suda

Prejudiciële verwijzing – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Rechterlijke bevoegdheid in burgerlijke en handelszaken – Exclusieve bevoegdheden – Artikel 22, punt 2 – Geldigheid van de besluiten van organen van vennootschappen of rechtspersonen met plaats van vestiging in een lidstaat – Exclusieve bevoegdheid van de gerechten van die lidstaat – Besluit van de algemene vergadering van een vennootschap tot gedwongen overdracht van de aandelen van de minderheidsaandeelhouders van die vennootschap aan de meerderheidsaandeelhouder van diezelfde vennootschap en tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding die door deze meerderheidsaandeelhouder aan hen moet worden betaald – Gerechtelijke procedure voor toetsing van de billijkheid van die vergoeding

Hof van Justitie 08-03-2018, C-64/17, Saey Home & Garden NV / Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 25 – Bestaan van een forumkeuzebeding – Mondelinge overeenkomst zonder schriftelijke bevestiging – Beding in de algemene verkoopvoorwaarden vermeld op facturen – Artikel 7, punt 1, onder b) – Distributieovereenkomst tussen in twee verschillende lidstaten gevestigde vennootschappen betreffende de markt van een derde lidstaat – Artikel 7, punt 1, onder b), tweede streepje – Bepaling van het bevoegde gerecht – Plaats van uitvoering van de kenmerkende verbintenis van een dergelijke overeenkomst

Hof van Justitie 14-12-2017, C-66/17, Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś / DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 805/2004 (EET) – Werkingssfeer – Europese executoriale titel voor niet-betwiste schuldvorderingen – Executoriale titels die als Europese executoriale titel kunnen worden gewaarmerkt – Beslissing over het bedrag van de proceskosten in een vonnis dat geen betrekking heeft op een niet-betwiste schuldvordering – Daarvan uitgesloten

Hof van Justitie 16-01-2018, C-604/17, PM / AH

Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Bevoegdheid van een Lidstaat voor een vordering inzake ouderlijke verantwoordelijkheid wanneer het kind niet op het grondgebied van deze Lidstaat verblijft – Bevoegdheid inzake onderhoudsverplichtingen – Verordening 9/2009 (Alimentatie)

Hof van Justitie 20-12-2017, C-372/16, Soha Sahyouni / Raja Mamisch

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Verordening 1259/2010 (Rome III) – Nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed – Erkenning van een door een religieuze rechtbank in een derde land uitgesproken buitengerechtelijke echtscheiding – Werkingssfeer van verordening 1259/2010