Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1059 resultaten

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 13-03-2017

Erkenning – Huwelijk - Buitenlandse authentieke akten - Artikel 27 WIPR - Schijnhuwelijk - Artikel 146bis B.W. - Openbare orde - Artikel 21 WIPR - Geen schending openbare orde

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 15-03-2019

Huwelijk – erkenning – artikel 27 WIPR – artikel 21 WIPR – openbare orde – artikel 146bis oud BW – schijnhuwelijk

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 20-02-2017

Erkenning – Huwelijk - Buitenlandse authentieke akten - Artikel 27 WIPR - Schijnhuwelijk - Artikel 146bis B.W. - Openbare orde - Artikel 21 WIPR - Schending openbare orde

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 25-02-2019

Huwelijk – erkenning – artikel 27 WIPR – artikel 21 WIPR – openbare orde – artikel 146bis oud BW – schijnhuwelijk

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 27-04-2017

Erkenning – Huwelijk - Buitenlandse authentieke akten - Artikel 27 WIPR – Artikel 30 WIPR – Legalisatie – Traditioneel huwelijk

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 28-06-2017

Erkenning – Huwelijk - Buitenlandse authentieke akten - Artikel 27 WIPR - Schijnhuwelijk - Artikel 146bis B.W. - Openbare orde - Artikel 21 WIPR - Schending openbare orde

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 29-10-2018

Huwelijk – Pakistan – huwelijksakte – geen authentieke documenten – new marriage in BE

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 03-05-2022, P.D. / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Overbrenging van een kind naar Rusland – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Verzoek tot terugkeer geweigerd – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Ernstig risico fysiek of geestelijk gevaar – Objectieve evaluatie van het vermeende risico van terugkeer van het kind, gekoppeld aan voldoende gemotiveerde beslissingen die de toepassing van de ‘ernstig risico’-uitzondering rechtvaardigen – Geen schending artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 07-06-2022, C.-A.D. en L.-C.D. / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Overbrenging van een kind naar Rusland – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Verzoek tot terugkeer geweigerd – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Ernstig risico fysiek of geestelijk gevaar – Strikte interpretatie van de uitzonderingen op terugkeer – Scheiding met de ouder verantwoordelijk voor de ongeoorloofde overbrenging of achterhouding voldoet niet automatisch aan het ernstig risico criterium – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12-05-2022, X / Tsjechië

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofde achterhouding van een kind in Tsjechië – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Terugkeer bevolen – Tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing tot terugkeer naar de VS – Analyse in het licht van de procedurele vereisten eigen aan artikel 8 EVRM – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven