Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
883 resultaten

Hof van Justitie 26-03-2020, C-215/18, Libuše Králová / Primera Air Scandinavia A/S

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5, punt 1 – Bevoegdheid inzake verbintenissen uit overeenkomst – Artikelen 15 tot en met 17 – Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten – Verordening 261/2004 – Artikelen 6 en 7 – Recht op compensatie in geval van langdurige vertraging van een vlucht – Overeenkomst tussen de passagier en een reisbureau waarin zowel vervoer als verblijf wordt aangeboden – Vordering tot compensatie tegen een luchtvaartmaatschappij die geen partij is bij die overeenkomst – Richtlijn 90/314/EEG – Pakketreis

Hof van Justitie 27-02-2020, C-25/19, Corporis sp. z o.o. / Gefion Insurance A/S

Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 2009/138/EG – Vertegenwoordiging van een schadeverzekeringsonderneming – Vertegenwoordiger die woonachtig is op het nationale grondgebied – Betekening en kennisgeving van stukken – Inontvangstneming van het stuk dat het geding inleidt – Verordening 1393/2007 (Betekening) – Niet-toepasselijkheid

Hof van Justitie 27-02-2020, C-803/18, AAS “Balta” / UAB “Grifs AG”

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Artikel 15, punt 5, en artikel 16, punt 5 – Verzekering voor “grote risico’s” – Tussen verzekeringnemer en verzekeraar overeengekomen forumkeuzebeding – Tegenwerpbaarheid van dat beding aan de verzekerde

Rechtbank van eerste aanleg Brussel 09-03-2020

Arbitrage – Internationale bevoegdheid – Overeenkomst – Plaats van arbitrage – Artikel 1676, § 7 Ger.W. – Impact van de rechtskeuze

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 01-10-2018

Nationaliteit – Article 5 WBN – Ontbrekende geboorteakte – Eritrea – Subsidiair beschermingsstatuut – Akte van bekendheid – Getuigen – Homologatie

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 06-02-2019

Nationaliteit – Article 5 WBN – Ontbrekende geboorteakte – Somalië – Akte van bekendheid – Twijfelachtige identiteit en herkomst

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 17-06-2019

Afstamming – Ontbrekende geboorteakte – Tibet – Vonnis als ontbrekende geboorteakte –Artikel 46 BW (oud) –Artikel 47 BW (oud) – Artikel 26 BW – Artikel 27 BW – Artikel 5 WBN

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 20-04-2018

Erkenning – Marokkaans huwelijk – Artikel 18 en 21 WIPR – 146bis BW – schijnhuwelijk

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 27-05-2019

Erkenning – Verstoting – Marokko – Artikel 127 WIPR – Oud artikel 570 Ger.W. – Concrete omstandigheden – Openbare orde – Erkenning van de verstoting

Familierechtbank Antwerpen (afd. Turnhout) 09-02-2017

Nationaliteit – Article 5 WBN – Ontbrekende geboorteakte – Libanon – Beëdigde verklaring – Mogelijkheid om zich een geboorteakte of gelijkwaardig document te verschaffen