Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
992 resultaten

Hof van Justitie 09-12-2021, C-242/20, HRVATSKE ŠUME d.o.o., Zagreb / BP Europa SE

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5, punt 3 – Begrip ‘verbintenissen uit onrechtmatige daad’ – Gerechtelijke tenuitvoerleggingsprocedure – Vordering tot terugbetaling van het onverschuldigd betaalde wegens ongerechtvaardigde verrijking – Artikel 22, punt 5 – Tenuitvoerlegging van beslissingen – Exclusieve bevoegdheid

Hof van Justitie 09-12-2021, C-729/19, C-708/20, BT / Seguros Catalana Occidente en EB

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Vordering tot vergoeding van de schade geleden door een particulier met woonplaats in een lidstaat na een ongeval in een gehuurde woning in een andere lidstaat – Vordering van de getroffene tegen de verzekeraar en tegen de verzekerde die eigenaar is van de woning – Toepasselijkheid van artikel 13, lid 3, van die verordening

Hof van Justitie 21-10-2021, C-393/20, T.B. en D. sp. Z o.o. / G. I. A/S

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Bevoegdheid in verzekeringszaken – Artikel 11, lid 1, onder b) – Artikel 12 – Artikel 13, lid 2 – Personeel toepassingsgebied – Begrip “benadeelde persoon” – Professioneel – Bijzondere bevoegdheid– artikel 7, punt 2

Hof van Justitie 25-11-2021, C-25/20, ALPINE BAU

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Insolventieprocedures – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikelen 4 en 28 – Artikel 32, lid 2 – Termijn voor de indiening van vorderingen in een insolventieprocedure – Indiening van vorderingen in een in een lidstaat aanhangige secundaire insolventieprocedure door de curator van de hoofdinsolventieprocedure die in een andere lidstaat loopt – Dwingende termijn die is vastgesteld in het recht van de lidstaat waar de secundaire insolventieprocedure wordt geopend

Hof van Justitie 25-11-2021, C-289/20, IB / FA

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Bevoegdheid om kennis te nemen van een verzoek tot echtscheiding – Artikel 3, lid 1, onder a) – Begrip “gewone verblijfplaats” van de verzoeker

Hof van Justitie 30-09-2021, C-296/20, Commerzbank AG / E.O.

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen – Burgerlijke en handelszaken – Verdrag van Lugano van 2007 – Artikel 15, lid 1, onder c) – Bevoegdheid voor door consumenten gesloten overeenkomsten – Overbrenging van de woonplaats van de consument naar een ander door het verdrag gebonden staat

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 01-04-2021, M.V. / Polen

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofd achterhouden van een kind in Polen – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 3 Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 11 Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Gewone verblijfplaats kind – Artikel 11 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Positieve verplichtingen voor de Staat – Redelijke termijn

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 15-06-2021, Y.S. en O.S. / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofd achterhouden van een kind in Rusland – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Belang van het kind – Procedurele vereisten artikel 8 EVRM – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Ernstig risico fysiek of geestelijk gevaar – Situatie in Oost-Oekraïne – Artikel 2 EVRM – Artikel 3 EVRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16-07-2020, D. / Frankrijk

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Artikel 14 EVRM – Wensouders zijn de biologische ouders – Recht op respect voor het privéleven van het kind – Adoptie mogelijk – Erkenning van familieleven noodzakelijk – Belang van het kind

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 30-03-2021, Thompson / Rusland

Kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13 (b) – Artikel 3 – Ernstig risico – Ongeoorloofde overbrenging kind – Belang van het kind – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven