Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
7 resultaten

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 10-07-2019

Huwelijk – Religieus huwelijk – Geen authentieke documenten – Somalië –
Erkenning – Artikel 27 WIPR – Artikel 24 WIPR – Subsidiaire bescherming

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 17-05-2019

Huwelijk – Religieus huwelijk – Geen authentieke documenten – Somalië –
Erkenning – Artikel 27 WIPR – Artikel 24 WIPR – Subsidiaire bescherming

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 22-03-2019

Huwelijk – Religieus huwelijk – Geen authentieke documenten – Eritrea –
Erkenning – Artikel 23 en 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Vluchteling
– Artikel 12 Verdrag van Genève

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 23-11-2018

Huwelijk – Religieus huwelijk – Geen authentieke documenten – Eritrea –
Erkenning – Artikel 23 en 27 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Vluchteling
– Artikel 12 Verdrag van Genève

Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afd. Tongeren) 12-11-2020

Overeenkomst – Internationale bevoegdheid – Artikel 25 Verordening
1215/2012 (Brussel Ibis) – Forumkeuze – Algemene voorwaarden – Verwijzing
achterzijde factuur – Forumkeuze in overeenkomst – Gemeenschappelijke
bedoeling partijen – Materiële geldigheid – Toepasselijk recht– Artikel 98, §1,
tweede lid WIPR – Artikel 4, 1 a) Verordening 593/2008 (Rome I) – Gewone
verblijfplaats – Artikel 19, 1 Verordening 593/2008 (Rome I) – Plaats
hoofdbestuur – Weens Koopverdrag (CISG) – Artikel 4 a) –
Schijnvertegenwoordiging – Artikel 35 – Non-conformiteit van het geleverde
goed – Artikel 61 –Tekortkoming nakoming – Artikel 64 – Ontbinding
overeenkomst – Artikel 74 – Schadevergoeding

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 22-10-2020

Echtscheiding – Bevoegdheid – Artikel 3.1a Verordening 2201/2003 (Brussel
IIbis) – Toepasselijk recht – Artikel 8 Verordening 1259/2010 (Rome III) –
Ouderlijke verantwoordelijkheid – Bevoegdheid – Artikel 8 Verordening
2201/2003 (Brussel IIbis) – Toepasselijk recht – Artikel 16 Verdrag van Den Haag
van 1996 (Kinderbescherming) – Onderhoudsvordering – Bevoegdheid – Artikel
3d Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Toepasselijk recht – Artikel 3.1 Protocol
van Den Haag van 2007 (onderhoud)

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (afd. Kortrijk) 01-10-2020

Traditioneel huwelijk – Afwezigheid huwelijksakte – Afghanistan – Attest
ambassade – Afdoende bewijs – Naam – Verbetering – Artikel 37 WIPR