Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 16-01-2019

Erkenning – Buitenlandse huwelijksakte – Gezinshereniging – Artikel 10 Vreemdelingenwet – Weigering erkenning huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 27 WIPR – Artikel 146bis BW – Openbare orde – Erkenning door de familierechtbank – Declaratief karakter

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 27-06-2019

Erkenning – Buitenlandse huwelijksakte – Gezinshereniging – Artikel 40ter Vreemdelingenwet – Weigering erkenning huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 18 WIPR – Wetsontduiking – Artikel 42quater, § 1, 6° Vreemdelingenwet – Erkenning door de familierechtbank – Declaratief karakter