Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van Cassatie 04-01-2019

Erkenning – Alimentatie – Artikel 24 Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Gronden voor weigering van de erkenning – Ambtshalve toepassing – Rechten van verdediging

Hof van Cassatie 12-03-2019

Nationaliteit – Artikel 23, § 6, lid 1 WBN – Voorziening in cassatie – Vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit – Voorwaarden

Hof van Cassatie 18-02-2019

Staat van personen – Staatloosheid – Verdrag van New York van 28 september 1954 (Staatloze) – Montevideo Conventie – Palestina – Erkenning door de internationale gemeenschap

Hof van Cassatie 31-01-2019

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Staatsveiligheid – Feiten eigen aan de echtgenoot van de verzoekster