Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
21 resultaten

Familierechtbank Antwerpen (afd. Antwerpen) 31-07-2017

Bevoegdheid – Ouderlijk gezag – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 8 – Gewone verblijfplaats – Artikel 9 – Artikel 10 – Artikel 12 – Artikel 15 – Alimentatie

Familierechtbank Brussel 27-04-2017

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Betwisting vaderschap – Betwisting moederschap – Vaststelling moederschap – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – Artikel 63 WIPR – Belgische rechtbank bevoegd – Congolees recht van toepassing – Bezit van staat – DNA-test – Naam – Artikel 36 WIPR – Artikel 37 WIPR – Nationaliteit kind onbepaald – Artikel 3, § 4 WIPR – Belgisch recht van toepassing

Familierechtbank Namen (afd. Namen) 17-05-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Wettelijk verblijf – Attest van immatriculatie – Declaratief karakter – Artikel 7bis, § 2 WBN – Koninklijk besluit van 14 januari 2013 – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Verdenking door de Veiligheid van de Staat van salafisme

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 15-12-2016

Huwelijk – Somalië – Erkenning Somalische huwelijksakte – Tegenstrijdige administratieve beslissingen – WIPR – Legalisatie – Artikel 30 WIPR – Legalisatie onmogelijk in land van herkomst – Legalisatie door Minister van Buitenlandse Zaken – Vraag tot overschrijving van de huwelijksakte – Artikel 31, § 1 WIPR

Familierechtbank Waals-Brabant 21-05-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Economische participatie – Maatschappelijke integratie – Beroepsopleiding – Certificaat VDAB

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 26-05-2017

Erkenning – Afstamming – Draagmoederschap – Mexicaanse geboorteakte – Geen vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte – Artikel 27 WIPR – Artikel 62 WIPR – Artikel 64 WIPR – Strijdigheid Belgische internationale openbare orde – Vaderlijke erkenning – Geen toestemming moeder – Artikel 329bis BW – Artikel 329bis, § 3 BW

Hof van beroep Antwerpen 04-11-2013

Toepasselijk recht – Toepassing buitenlands recht – Overeenkomst – Verzekeringspolis – Maritiem recht – Rechtskeuze – Engels recht – Heropening van de debatten – Rol van de partijen bij toepassing buitenlands recht – Rechtskundige adviezen over buitenlands recht – Verzekerd risico – Institute Time Clauses Hulls – “Zeefortuin”

Hof van beroep Antwerpen 16-05-2017

Uitvoerbaarheid – Marokkaanse rechterlijke beslissing – Kafala – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – Artikel 33 Verdrag van Den Haag van 1996 – Samenwerking Centrale Autoriteiten – Artikel 33 nog niet geïmplementeerd in Belgische wetgeving – Artikel 22 WIPR – Weigeringsgronden artikel 25 WIPR – Kafala niet in strijd met openbare orde – Belang van het kind – Belang appellanten

Hof van beroep Antwerpen 17-06-2013

Toepasselijk recht – Toepassing buitenlands recht – Maritiem recht – Overdracht schuldvordering – Duits recht – Rechtsplegingsvergoeding – Vergoeding vertaalkosten – Expertisekosten

Hof van beroep Antwerpen 25-05-2016

Erkenning en uitvoerbaarheid – Marokkaanse rechterlijke beslissing – Kinderbeschermingsmaatregel – Artikel 20 IVRK – Kafala – Marokkaans recht – Verbod op adoptie – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – WIPR niet van toepassing – Principe: erkenning van rechtswege – Weigeringsgronden – Artikel 23 Verdrag van Den Haag van 1996 – Belang van het kind – Erkenning kafala verleent niet automatisch verblijfsrecht