Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
31 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 19-07-2016, E.S. / Roemenië en Bulgarije

Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Kinderontvoering – Ouderlijk verantwoordelijkheid – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Duur van de nationale procedure inzake het ouderlijke verantwoordelijkheid – Duur van de procedure tot erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlands vonnis

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-07-2016, Foulon en Bouvet / Frankrijk

Erkenning en tenuitvoerlegging – Afstamming – Draagmoederschap – Weigering overschrijving geboorteakte – Schending artikel 8 EVRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 8-11-2016, Naku / Litouwen en Zweden

Overeenkomst – Arbeidsovereenkomst – Ambassade – Staatsimmuniteit – Schending van artikel 6 EVRM – Recht op toegang tot de rechter – Verdrag van de VN inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen

Europees Hof voor Rechten van de Mens, 19-07-2016, G.N. / Polen

Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Kinderontvoering – Artikel 13(b) – Verzet tegen terugkeer – Positieve verplichting voor de staat – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Schending artikel 8 EVRM

Familierechtbank Brussel, 12-10-2015

Betwisting van vaderschap en vaststelling van vaderschap – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Belgische rechters – Toepasselijk recht – Artikel 62, § 1 WIPR – Recht van de staat waarvan men de nationaliteit heeft – Betwisting vaderschap – Indonesisch recht – Strijdig met openbare orde – Artikel 21 WIPR – Belgisch recht van toepassing – Artikel 318, § 1 BW – Vaststelling vaderschap – Italiaans recht

Familierechtbank Brussel, 15-02-2016

Betwisting van vaderschap – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Belgische rechters – Toepasselijk recht – Artikel 62, § 1 WIPR – Recht van de staat waarvan men de nationaliteit heeft – Marokkaans recht – Heropening debatten – Vordering tot nietigverklaring van ‘schijnerkenning’ – Strijdigheid openbare orde – Wetsontduiking – Gegrond

Familierechtbank Brussel, 26-10-2015

Interlandelijke adoptie – Internationale bevoegdheid – Artikel 66 WIPR – Belgische rechter – Toepasselijk recht – De wijze van totstandkoming – Artikel 69 WIPR – Belgisch recht – Toestemmingen – Artikel 68 WIPR – Filippijns recht – Grondvoorwaarden – Artikel 67 WIPR – Volle adoptie – Belang van het kind

Familierechtbank Brussel, 29-06-2015

Adoptie – Na draagmoederschap – Bevoegdheid – Artikel 66 WIPR – Toepasselijk recht – Artikelen 67-70 WIPR – Binnenlandse of interlandelijke adoptie – Volle adoptie – Belang van het kind

Familierechtbank Waals-Brabant 04-02-2016

Internationale bevoegdheid – Echtscheiding – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Aanhangigheid – Artikel 19 – Artikel 3 – Gewone verblijfplaats

Grondwettelijk Hof, 22-09-2016

Huwelijk – Beroep tegen de weigering om het huwelijk te voltrekken – Rechtsplegingsvergoeding – Artikel 1022 Ger.W.