Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (afd. Antwerpen) 04-05-2016

Erkenning - Artikel 27 WIPR - Huwelijk – Vordering tot nietigverklaring van buitenlands huwelijk – Geen erkenning in België – Artikel 146bis BW – Celibaatsattest – Artikel 64 BW – Nieuw huwelijk – Schending openbare orde

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen 08-05-2013

Toepasselijk recht - Artikel 42, 3° WIPR – Artikel 3, 1°, a) Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 61 WIPR - Huwelijk – Afstamming – Erkenning van vaderschap – Nietigverklaring vorderingen – Betwisting vermoeden van vaderschap – Samenhang – Schijnhuwelijk – Schijnerkenning – Artikel 146bis BW – Openbare orde – Wilsgebreken – Artikel 330 BW – Artikel 62 WIPR – Artikel 318, § 3 BW

Rechtbank van Koophandel Antwerpen (afd. Turnhout) 03-09-2015

Internationale bevoegdheid – Artikel 4 Verordening 1215/2012 (Brussel Ibis) – Verordening Internationale koop-verkoop van roerende goederen - Toepasselijk recht – Artikel 35 Weens Koopverdrag (CISG) – Non-conformiteit van het geleverde goed – Artikel 36 Weens Koopverdrag (CISG) – Aansprakelijkheid van de verkoper – Artikel 39, 1° Weens Koopverdrag (CISG) – Redelijke termijn om verkoper in kennis te stellen van de non-conformiteit van het goed – Koper verliest recht om zich op de non-conformiteit te beroepen.