Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Cassatie 09-02-2015

Erkenning en tenuitvoerlegging van een buitenlands vonnis – Weigeringsgronden – Internationale openbare orde – Rechten van verdediging – Geen herziening ten gronde van de beslissing – Exceptie van arbitrage

Hof van Cassatie 29-10-2015

Erkenning en uitvoerbaarverklaring van de rechterlijke beslissingen – Artikel 1385bis Ger.W. – Artikel 33, 1 Verordening 44/2001 (Brussel I) - Artikel 38, 1 Verodening 44/2001 (Brussel I) – Tenuitvoerlegging van een Belgische rechterlijke beslissing in Duitsland – Dwangsom bij niet nakoming van hoofdveroordeling – Dwangsom wordt verbeurd enkel indien de hoofdveroordeling uitvoerbaar is verklaard