Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
21 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 08-12-2015, Z.H. & R.H. / Zwitserland

Geen schending artikel 8 EVRM – Recht op gezins- en familieleven – Erkenning religieus huwelijk – Huwelijk illegaal afgesloten in Iran – Weigering asielaanvraag – Weigering erkenning huwelijk – Schending openbare orde – Jonge leeftijd gehuwden – Dublin Verordening

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 06-11-2015

Vaststelling en betwisting vaderschap – Artikel 62 WIPR – Vaststelling van vaderschap buiten huwelijk – DNA-onderzoek

Familierechtbank Luik (afd. Luik) 13-02-2015

Vaststelling vaderschap – Artikel 62 WIPR – Frans recht – Schrappen naam van de echtgenoot in de geboorteakte – Verzoek ontvankelijk en gegrond

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Dendermonde) 22-01-2015

Erkenning buitenlandse authentieke akte – Filipijns huwelijk – Weigering erkenning ambtenaar burgerlijke stand – Onvoldoende motivatie weigering – Beroep rechtbank eerste aanleg – Artikel 31, §1, eerste lid WIPR – Artikel 27, §1 WIPR – Conflictenrechtelijke controle – Recht om te huwen – Geen schijnhuwelijk

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 04-10-2014

Betwisting vaderschap – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Gewone verblijfplaats van het kind bij instelling van de vordering – Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Het recht van de Staat waarvan de persoon wiens vaderschap betwist wordt, de nationaliteit heeft – Turks recht – Vordering van het kind ingesteld door de kayyim – Voogd ad hoc is vergelijkbaar met Turkse kayyim

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 05-02-2015

Procedure verbetering van de geboorteakte – Artikel 62 WIPR – Vaststelling vaderschap – Russische nationaliteit – Russisch recht – Vermoeden van vaderschap – Echtgenoot overleden voor geboorte – Betwisting afstamming

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 06-11-2014

Betwisting vaderschap – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Gewone verblijfplaats van het kind bij instelling van de vordering – Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Het recht van de Staat waarvan de persoon wiens vaderschap betwist wordt, de nationaliteit heeft – Recht van Sierra Leone – Artikel 15 WIPR – De inhoud van het buitenlands recht kan niet worden vastgesteld – Toepassing van Belgisch recht

Familierechtbank Oost-Vlaanderen (afd. Gent) 21-05-2015

Gerechtelijke vaststelling vaderschap overleden vader – Internationale bevoegdheid – Artikel 61 WIPR – Gewone verblijfplaats van de kinderen bij instelling van de vordering – Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62 WIPR – Het recht van de Staat waarvan de vermeende vader de nationaliteit heeft bij de geboorte van de kinderen – Turks recht – In geval van vordering door de moeder is mededeling aan de kayyim (bijzondere voogd) vereist – Voogd ad hoc is vergelijkbaar met Turkse kayyim – Aanstelling deskundige voor DNA-onderzoek

Familierechtbank West-Vlaanderen (afd. Brugge) 07-10-2015

Wettelijke samenwoning – Negatief advies parket – Schijnwettelijke samenwoning – Gemeenschappelijk gewone verblijfplaats in België – Artikelen 58-60 WIPR – Laattijdige weigering – Ontvangstbewijs – Artikel 1476quater BW – Termijn 5 maanden – Geen definitieve beslissing binnen termijn – Onverwijld melding maken in bevolkingsregister – Beroep gegrond

Hof van beroep Gent 22-10-2015

Erkenning buitenlands huwelijk – Artikel 31 § 1 WIPR – Artikel 27 §1 WIPR – Weigeringsgronden – Artikel 21 WIPR – Openbare orde exceptie – Artikel 146bis BW – Geen schijnhuwelijk