Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
14 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21-07-2015, Frisancho Perea / Slowakije

Schending artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Internationale kinderontvoering – Haags Kinderontvoeringsverdrag – Ongeoorloofde overbrenging kind – Samenvoeging artikels 6 en 8 EVRM – Tenuitvoerlegging bevel tot terugkeer – Recht op een eerlijk proces – Toegang tot de rechter – Geen effectief rechtsmiddel

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21-07-2015, G. S. / Georgië

Schending artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Internationale kinderontvoering – Haags Kinderontvoeringsverdrag – Ongeoorloofde overbrenging kind – Geestelijk gevaar – Artikel 13, b Haags Verdrag – Belang van het kind – Redelijke termijn

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 21-07-2015, R. S. / Polen

Schending artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Internationale kinderontvoering – Haags Kinderontvoeringsverdrag – Ongeoorloofde overbrenging kind – Geestelijk gevaar – Artikel 13, b Haags Verdrag – Belang van het kind – Redelijke termijn

Grondwettelijk Hof 28-05-2015

Grondwettelijk recht – Bevoegdheden van de gemeenschappen en de gewesten – Internationale samenwerking – Federale bevoegdheden – Internationale betrekkingen – Leiding van de buitenlandse betrekkingen – Benoeming van diplomatieke en consulaire ambtenaren – Regeling van het statuut van het diplomatiek personeel – Samenwerking tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten – Vertegenwoordigers van de gemeenschappen en de gewesten in de diplomatieke en consulaire posten

Hof van beroep Brussel 03-04-2015

Internationale kinderontvoering – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Ouderlijk gezag – Omgangsrecht – Terugkeer van het kind naar België – Preventie van een nieuwe ontvoering – Modaliteiten van de ontmoetingen in een ontmoetingscentrum tussen het kind en zijn moeder

Hof van beroep Brussel 16-01-2012

Artikel 4 Bewijsverordening – Formulier A: Verzoek om verkrijging van bewijs – Sociaal onderzoek in Frankrijk – Ouderlijk gezag – Modaliteiten van verblijf van het kind bij de vader

Hof van beroep Brussel 20-02-2015

Gewone verblijfplaats kind – Internationale kinderontvoering – Bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Ouderlijk gezag – Omgangsrecht – Artikel 13, b van het Haags Kinderontvoeringsverdrag – Reden voor de beslissing van niet-terugkeer – Prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie – Interpretatie van de artikelen 11.7 en 11.8 van de Brussel IIbis Verordening

Hof van Justitie 09-09-2015, C-240/14, Eleonore Prüller-Frey / Norbert Brodnig, Axa Versicherung AG

Prejudiciële verwijzing – Aansprakelijkheid van de luchtvervoerders bij ongevallen – Schadevordering – Verdrag van Montreal – Verordening (EG) nr. 2027/97– Vlucht die gratis door de eigenaar van een onroerend goed wordt uitgevoerd met als doel dit onroerend goed aan een mogelijke koper te tonen – Verordening (EG) nr. 864/2007 – In het nationale recht voorziene rechtstreekse vordering op de verzekeraar van de wettelijke aansprakelijkheid

Hof van Justitie 09-09-2015, C-4/14, Christophe Bohez / Ingrid Wiertz

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikelen 1, lid 2, en 49 – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Uitgesloten gebieden – Familierecht –Verordening (EG) nr. 2201/2003 – Artikel 47, lid 1 – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid – Beslissing betreffende het omgangsrecht waarbij een dwangsom is opgelegd – Tenuitvoerlegging van de dwangsom

Hof van Justitie 10-09-2015, C-47/14, Holterman Ferho Exploitatie BV, Ferho Bewehrungsstahl GmbH, Ferho Vechta GmbH, Ferho Frankfurt GmbH / Friedrich Leopold Freiherr Spies von Büllesheim

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken – Verordening (EG) nr. 44/2001 – Artikel 5, punt 1 – Bevoegdheid inzake verbintenissen uit overeenkomst – Artikel 5, punt 3 – Bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Artikelen 18 tot en met 21 – Individuele verbintenis uit arbeidsovereenkomst – Overeenkomst als directeur van een vennootschap – Beëindiging van de overeenkomst – Redenen – Onbehoorlijke vervulling van de taak en onrechtmatig handelen – Vordering strekkende tot verklaring voor recht en schadeloosstelling – Begrip ‘individuele verbintenis uit arbeidsovereenkomst’