Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van beroep Gent 11-06-2015

Erkenning buitenlands huwelijk – Artikel 31 § 1 WIPR – Artikel 27 § 1 WIPR – Conflictrechtelijke controle – Toepasselijk recht – Artikel 46, lid 1 WIPR – Recht van de Staat waarvan men de nationaliteit heeft – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 11-06-2015

Bevoegdheid Belgische rechter – Artikel 3, 1., a) Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Nietigverklaring van een buitenlands huwelijk - Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Nigeriaans recht van toepassing – Exceptie van internationale openbare orde – Schijnhuwelijk – Echtscheiding geen invloed

Hof van beroep Gent 11-06-2015

Toepasselijk recht - Artikel 146bis BW - Huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht – Voltrekking in België – Weigeringsbeslissing – Geen schijnhuwelijk – Weigeringsbeslissing ongegrond

Rechtbank van eerste aanleg Gent 26-03-2015

Toepasselijk recht – Artikel 61 WIPR – Artikel 62 WIPR – Afstamming volgens Marokkaans recht – Vermoeden van vaderschap – Betwisting vaderschap – DNA-onderzoek