Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
22 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 10-02-2015, Penchevi / Bulgarije

Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Internationale kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Diepte-analyse – Belang van het kind – Redelijke termijn

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12-03-2015, Adžić / Kroatië

Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Internationale kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Redelijke termijn – Belang van het kind

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 13-01-2015, Hoholm / Slowakije

Schending van artikel 6 EVRM – Recht op een eerlijk proces – Redelijke termijn – Effectief rechtsmiddel – Internationale kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering)

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 13-01-2015, Manic / Litouwen

Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Internationale kinderontvoering – Ouderlijk gezag – Niet-erkenning buitenlands vonnis – Belang van het kind

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 15-01-2015, M. A. / Oostenrijk

Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Internationale kinderontvoering – Haags Kinderontvoeringsverdrag – Uitputting van interne rechtsmiddelen – EU-lidstaten – Brussel IIbis Verordening

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 28-04-2015, Ferrari / Roemenië

Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Positieve verplichting voor de Staat – Internationale kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13: integratie van het kind in de nieuwe omgeving – Redelijke termijn – Belang van het kind

Grondwettelijk Hof 05-03-2015

Nationaliteit – Vreemdeling die huwt met een Belg – Procedure van nationaliteitsverklaring – Voorwaarden – Verblijf van de echtgenoten gedurende ten minste drie jaar in België samen – Huwelijk uitgesteld door een door de ambtenaar van de burgerlijke stand genomen beslissing tot weigering van het voltrekken van het huwelijk – Het niet in aanmerking nemen van de periode van wettelijk samenwonen

Hof van beroep Antwerpen 15-10-2014

Toepasselijk recht - Ambtenaar burgerlijke stand – Schijnhuwelijk – Formele motiveringsplicht – Administratieve overheid

Hof van beroep Gent 11-06-2015

Erkenning buitenlands huwelijk – Artikel 31 § 1 WIPR – Artikel 27 § 1 WIPR – Conflictrechtelijke controle – Toepasselijk recht – Artikel 46, lid 1 WIPR – Recht van de Staat waarvan men de nationaliteit heeft – Artikel 146bis BW – Schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 11-06-2015

Bevoegdheid Belgische rechter – Artikel 3, 1., a) Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Nietigverklaring van een buitenlands huwelijk - Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Nigeriaans recht van toepassing – Exceptie van internationale openbare orde – Schijnhuwelijk – Echtscheiding geen invloed