Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
10 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 27-01-2015, Paradiso en Campanelli / Italië

Draagmoederschapsovereenkomst – Geboorte kind in Rusland – Weigering inschrijving van de geboorteakte – Geen genetische band wensouders – Valse verklaringen wensouders – Adoptie – Bestaan familieleven – Schending van artikel 8 EVRM

Hof van Cassatie 02-05-2014

Huwelijk – Nietigverklaring – Artikel 146bis BW

Hof van Cassatie 15-12-2014

Erkenning - Huwelijk – Gevolgen van een polygaam huwelijk gesloten in Marokko – Overlevingspensioen – Internationale openbare orde

Hof van Cassatie 23-01-2015

Huwelijk – Schijnhuwelijk – Artikel 146bis BW – Nationaliteit

Hof van Cassatie 24-10-2014

Internationale bevoegdheid – Onderhoudsverplichtingen in een andere lidstaat – Bevoegd gerecht – Onderhoudsgerechtigde – Keuze – Onderhoudsvordering ingesteld voor de Belgische rechter – Vaststelling woonplaats

Hof van Justitie 09-01-2015, C-498/14 PPU, David Bradbrooke / Anna Aleksandrowicz

Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 11, leden 7 en 8

Hof van Justitie 18-12-2014, C-400/13 en C-408/13, Sophia Marie Nicole Sanders / David Verhaegen (C-400/13) en Barbara Huber / Manfred Huber (C-408/13)

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 4/2009 (Alimentatie) – Artikel 3 – Bevoegdheid om uitspraak te doen op een vordering inzake onderhoudsverplichtingen jegens een persoon die in een andere lidstaat woont – Nationale regeling waarbij in een bevoegdheidsconcentratie wordt voorzien

Hof van Justitie 22-01-2015, C-441/13, Pez Hejduk / EnergieAgentur.NRW GmbH

Prejudiciële verwijzing – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5, punt 3 – Bijzondere bevoegdheden ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Auteursrechten – Content in gedematerialiseerde vorm – Op internet plaatsen – Bepaling van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan – Criteria

Rechtbank van eerste aanleg Gent 13-02-2014

Erkenning - Artikel 22 WIPR - Incidentele erkenning Pakistaans echtscheidingsvonnis – Weigeringsgronden artikel 25 WIPR – Geen verstoting – Erkenning huwelijksakte – Artikel 46 WIPR – Geen bigamie – Erkenning geboorteakte – Artikel 62 WIPR – Artikel 27 WIPR

Rechtbank van eerste aanleg Gent 15-01-2015

Internationale bevoegdheid - Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) - Artikel 3, 1, a, 2de streepje - Huwelijk - Nietigverklaring huwelijk – Rechter van de laatste gewone verblijfplaats van de echtgenoten – Toepasselijk recht op de totstandkoming van het huwelijk – Artikel 46 WIPR – Recht van de staat waarvan de echtgenoten de nationaliteit hebben – Rwandees recht