Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
10 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 07-07-2014, D. e.a. / België

Internationaal draagmoederschap – EVRM – Artikel 8 – Artikel 3 – Geen schending

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 26-06-2014, Labassee / Frankrijk

Internationaal draagmoederschap – EVRM – Artikel 8 – Geen schending

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 26-06-2014, Mennesson / Frankrijk

Internationaal draagmoederschap – EVRM – Artikel 8 – Artikel 14 j° Artikel 8 – Geen schending

Hof van beroep Antwerpen 15-04-2014

Internationale Kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Weigering terugkeer kind – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Ouderlijk gezag – Verblijfsregeling – Gewone verblijfsplaats

Hof van Justitie 01-10-2014, C-436/13, E. / B.

Prejudiciële verwijzing – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikelen 8, 12 en 15 – Bevoegdheid inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Procedure betreffende het gezag over een kind dat zijn gewone verblijfplaats in de lidstaat van woonplaats van de moeder heeft – Prorogatie van rechtsmacht ten gunste van een gerecht van de lidstaat van woonplaats van de vader – Omvang

Hof van Justitie 04-09-2014, C-119/13 en C-120/13, Eco cosmetics GmbH & Co. KG / Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13), en Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH / Tetyana Bonchyk (C-120/13)

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1896/2006 (Betalingsbevel) – Europese betalingsbevelprocedure – Geen geldige betekening of kennisgeving – Gevolgen – Uitvoerbaar verklaard Europees betalingsbevel – Verweer – Heroverweging in uitzonderingsgevallen – Termijnen

Hof van Justitie 04-09-2014, C-157/13, Nickel & Goeldner Spedition GmbH / “Kintra” UAB

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 3, lid 1 – Begrip ‘met een insolventieprocedure verbonden vordering die er nauw mee samenhangt’ – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 1, lid 2, sub b – Begrip ‘faillissement’ – Schuldvordering ingesteld door de curator – Vordering tot betaling van een schuldvordering voor internationaal goederenvervoer – Verhouding van de verordeningen nrs. 1346/2000 en 44/2001 tot het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR)

Hof van Justitie 04-09-2014, C-327/13, Burgo Group SpA / Illochroma SA en Jérôme Theetten

Prejudiciële verwijzing – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Insolventieprocedures – Begrip ‘vestiging’ – Groep van vennootschappen – Vestiging – Recht om een secundaire insolventieprocedure te openen – Criteria – Persoon bevoegd om een secundaire insolventieprocedure aan te vragen

Hof van Justitie 09-10-2014, C-376/14, PPU C. / M.

Prejudiciële verwijzing – Prejudiciële spoedprocedure – Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken – Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Ongeoorloofd niet doen terugkeren – Gewone verblijfplaats van het kind

Hof van Justitie 14-10-2014, Advies 1/13

Advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU – Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen – Toetreding van derde landen – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Exclusieve externe bevoegdheid van de Europese Unie – Gevaar van aantasting van de uniforme en coherente toepassing van de regels van het Unierecht en de goede werking van het daarbij ingestelde systeem