Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van beroep Gent 01-02-2012

Internationale bevoegdheid – Artikel 23 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Bevoegdheidsbeding – Taal van de bestemmeling

Hof van beroep Gent 15-12-2011

Internationale bevoegdheid – Afwezigheid van verdrag inzake bewijsverkrijging tussen de VS en België - Getuigenverhoor naar Amerikaans recht – Procedure in kort geding – Hoogdringendheid – Toepassing van de lex fori

Hof van Justitie 06-09-2012, C-170/11, Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens et al. / Hendrikus Cornelis Kortekaas et al.

Getuigenverhoor – Verordening 1206/2001 (Bewijsverkrijging) – Artikel 1 lid 1 – Materieel toepassingsgebied – Horen door het gerecht van een lidstaat van een getuige die in een andere lidstaat woont

Hof van Justitie 06-09-2012, C-190/11, Daniela Mühlleitner / Ahmad Yusufi & Wadat Yusufi

Internationale bevoegdheid – Artikel 15 lid 1 sub c Verordening 44/2001 (Brussel I) – Consumentenovereenkomst – Artikel 15 lid sub c vereist geen contract gesloten op afstand

Hof van Justitie 06-09-2012, C-619/10, Trade Agency Ltd / Seramico Investments Ltd

Erkenning en tenuitvoerlegging – Artikel 34 lid 2 Verordening 44/2001 (Brussel I) - Bij verstek gegeven beslissing – Verweergronden – Geen kennisgeving van gedinginleidend stuk – Waarde van de informatie in het certificaat – Bevoegdheid van aangezochte rechter tot controle – Artikel 34 lid 1Verordening 44/2001 (Brussel I) – Schending openbare orde wegens ontbrekende motivering

Voorzitter van de rechtbank van koophandel Kortrijk 06-08-2012

Internationale bevoegdheid – Artikel 10 WIPR – Kortgedingprocedure – Voorlopige of bewarende maatregelen – Aanstelling deskundige – Geen invloed van een exclusief arbitragebeding op artikel 10 WIPR – Toepassing Verdrag van Den Haag van 1965 (Betekening) – Artikel 15