Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Hof van beroep Brussel 12-09-2011

Internationale bevoegdheid - Artikel 61, 1° WIPR – Afstamming - Betwisting vaderschap – Toepasselijk recht – Artikel 62, § 1 WIPR – Toepassing Grieks recht

Hof van Justitie 05-07-2012, C-527/10, ERSTE Bank Hungary Nyrt / Magyar Állam, BCL Trading GmbH, ERSTE Befektetési Zrt

Toepasselijk recht – Artikel 5 lid 1 Verordening 1346/2000 (Insolventie) - Insolventieprocedure – Zakelijke rechten van derden – Temporeel toepassingsgebied – Zakelijke vordering ingesteld in staat die geen lidstaat van de Europese Unie is

Hof van Justitie 09-04-2012, C-523/10, Wintersteiger AG / Products 4U Sondermaschinenbau GmbH

Internationale bevoegdheid – Artikel 5 lid 3 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Merkinbreuk door AdWord – Bevoegdheid ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad – Plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan

Hof van Justitie 12-07-2012, C-616/10, Solvay SA / Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV, Honeywell Europe NV

Internationale bevoegdheid – Artikel 6 lid 1 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 22 lid 4 Verordening 44/2001 (Brussel I) - Inbreuk op Europees octrooi – Pluraliteit van verweerders – Exclusieve bevoegdheid voor de geldigheid van het octrooi – Artikel 31 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Voorlopige of bewarende maatregelen

Hof van Justitie 19-04-2012, C-213/10, F-Tex SIA / Lietuvos-Anglijos UAB Jadecloud-Vilma

Internationale bevoegdheid - Artikel 1, lid 1 sub b Verordening 44/2001 (Brussel I) - Artikel 3, lid 1 Verordening 1346/2000 (Insolventie) - Faillissement – Vordering gebaseerd op een schuldvordering die door de curator in de insolventieprocedure is gecedeerd – Toepassingsgebied Verordening 44/2001 (Brussel I) – Toepassingsgebied Verordening 1346/2000 (Insolventie)

Hof van Justitie 19-07-2012, C-154/11, Ahmed Mahamdia / Democratische Volksrepubliek Algerije

Internationale bevoegdheid – Artikel 18 lid 2 Verordening 44/2001 (Brussel I) - Artikel 21 lid 2 Verordening 44/2001 (Brussel I) - Arbeidsovereenkomst met ambassade van een derde land – Begrip “vestiging” – Exclusief bevoegdheidsbeding ten voordele van een derde land

Hof van Justitie 21-06-2012, C-514/10, Wolf Naturprodukte GmbH / SEWAR spol. s r.o.

Erkenning en tenuitvoerlegging – Artikel 66 Verordening 44/2001 (Brussel I) - Temporeel toepassingsgebied Verordening 44/2001 (Brussel I) – Overgangsbepalingen – Aangezochte lidstaat nog geen lid Europese Unie op datum waarop beslissing gegeven is in lidstaat van herkomst

Rechtbank van eerste aanleg Gent 02-02-2012

Toepasselijk recht – Artikel 46 BW - Artikel 47 WIPR - Echtscheiding – Buitenlands huwelijk – Ontbrekende huwelijksakte – Vonnis als vervangende huwelijksakte – Toepasselijk bewijsrecht – Uitzonderingsclausule – Artikel 19 WIPR