Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van Justitie 15-03-2012, C-292/10, G / Cornelius de Visser

Internationale bevoegdheid – Artikel 4, lid 1 Verordening 44/2001 (Brussel I) - Foto’s op internet – Verblijfplaats verweerder onbekend – Toepassing artikel 5, lid 3 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Openbare betekening naar nationaal recht – Verstekvonnis – Geen Europese executoriale titel – Toepasselijk recht – Artikel 3, leden 1 en 2 Richtlijn 2000/31 inzake elektronische handel – Plaats van vestiging dienstverlener moet bekend zijn

Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 22-04-2010

Toepasselijk recht – Artikel 62, §1 WIPR - Adoptie – Volle adoptie na grensoverschrijdend draagmoederschap – Adoptie door genetische wensmoeder – Toepassing Belgisch recht – Aanwezigheid van wettige redenen