Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
14 resultaten

Hof van Cassatie 04-11-2010

Toepasselijk recht – Vreemd recht – Toepassing conform interpretatie in land van oorsprong – Schending van vreemd recht – Cassatiemiddel –Vermelding verwijzingsregel vereist

Hof van Cassatie 11-10-2011

Internationale bevoegdheid – CMR-verdrag – Artikel 31.1 b) – Internationaal transport van goederen over de weg – Bevoegdheid voor alle geschillen verbonden aan het transport onderworpen aan het artikel

Hof van Justitie 02-12-2011, C-145/10, Eva-Maria Painer / Standard VerlagsGmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG, Verlag M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG

Internationale bevoegdheid - Artikel 6, lid 1 Verordening 44/2001 (Brussel I) van toepassing - Auteursrecht – Pluraliteit van verweerders – Vorderingen wegens inhoudelijk identieke inbreuken maar op per lidstaat verschillende nationale rechtsgrondslagen gebaseerd

Hof van Justitie 15-12-2011, C-191/10, Rastelli Davide e C. Snc / Jean-Charles Hidoux in zijn hoedanigheid van curator van de vennootschap Médiasucre international

Internationale bevoegdheid – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Insolventie – Hoofdinsolventieprocedure in een lidstaat kan slechts uitgebreid worden tot een tweede vennootschap met statutaire zetel in een andere lidstaat indien haar centrum van voornaamste belangen in de eerste lidstaat gelegen is – Loutere vaststelling van de vermenging van de vermogens van de vennootschappen volstaat niet als bewijs dat het centrum van de voornaamste belangen van de tweede vennootschap ook in de eerste lidstaat is gelegen

Hof van Justitie 15-12-2011, C-384/10, Jan Voogsgeerd / Navimer SA

Toepasselijk recht – Verdrag van 19 juni 1980 (EVO-verdrag) – Rangorde binnen artikel 6, lid 2 – Artikel 6, lid 2, sub b –Verbreking van een arbeidsovereenkomst – Begrip “vestiging van de werkgever die de werknemer in dienst heeft genomen”

Hof van Justitie 17-11-2011, C-112/10, Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen / Zaza Retail BV

Internationale bevoegdheid – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 3, lid 4, sub a) – Insolventieprocedure – Territoriale insolventieprocedure voorafgaand aan een hoofdinsolventieprocedure – Begrip “de voorwaarden die gesteld worden” – Artikel 3, lid 4, sub b) – Begrip “schuldeiser”

Hof van Justitie 17-11-2011, C-327/10, Hypotecní banka a.s. / Mike Udo Lindner

Internationale bevoegdheid - Artikel 16, lid 2 - Toepassing Verordening 44/2001 (Brussel I) wegens buitenlandse nationaliteit consument – Achterstallige schulden uit een hypotheeklening Consumentencontract – Woonplaats consument onbekend – Toepassing laatste gekende woonplaats

Hof van Justitie 17-11-2011, C-412/10, Deo Antoine Homawoo / GMF Assurances SA

Verordening 864/2007 (Rome II) - Temporele toepassing van de Rome II Verordening – Artikelen 31 en 32 – Toepassing op schadeveroorzakende gebeurtenissen die zich vanaf 11 januari 2009 hebben voorgedaan

Hof van Justitie 18-10-2011, C-406/09, Realchemie Nederland BV / Bayer CropScience AG

Verordening 44/2001 (Brussel I) - Artikel 1, lid 1 - Toepassingsgebied Verordening 44/2001 (Brussel I) – Tenuitvoerlegging van een geldboete in een “privaatrechtelijke rechtsbetrekking” – Begrip “burgerlijke en handelszaken”

Hof van Justitie 20-10-2011, C-396/09, Interedil Srl / Fallimento Interedil Srl & Intesa Gestione Crediti SpA

Internationale bevoegdheid – Verordening 1346/2000 (Insolventie) – Artikel 3, lid 1 – Insolventieprocedure – Begrip “centrum van voornaamste belangen” – Weerlegging vermoeden ten gunste van de statutaire zetel – Artikel 3, lid 2 – Begrip “vestiging”