Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
11 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 03-05-2011, Negrepontis-Giannisis / Griekenland

Weigering erkenning Amerikaans adoptievonnis in Griekenland – Adoptie door een monnik – Openbare orde – Schending artikelen 6, 8, 14 EVRM en artikel 1 van Protocol nr. 1

Hof van beroep Brussel 14-07-2010

Erkenning Marokkaans huwelijk in België – Artikel 27, § 1 WIPR – Artikel 64, § 1 BW – Celibaatsattest – Artikel 147 BW – Verbod van bigamie – Huwelijk in België geweigerd

Hof van beroep Brussel 21-12-2010

Toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Artikel 4.2 - Geen rechtskeuze door partijen – Artikel 4.5 - Kenmerkende prestatie – Toepassing van de uitzonderingsbepaling

Hof van Cassatie 04-03-2011

Erkenning en uitvoerbaarverklaring van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Artikel 25, § 1, 8° WIPR - Artikel 22, 4 WIPR – Gronden voor weigering van de erkenning of de uitvoerbaarverklaring – Bevoegdheid van de buitenlandse rechter uitsluitend gegrond op de aanwezigheid van de verweerder of van goederen zonder rechtstreeks verband met het geschil

Hof van Cassatie 07-01-2011

Internationale bevoegdheid – Artikel 5, 1 Verdrag van 1968 (EEX) – Plaats van levering van diensten – Vervoerovereenkomst over zee

Hof van Cassatie 18-02-2011

Internationale bevoegdheid – Artikel 5 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Brutale verbreking van gevestigde commerciële relaties – Verbintenis uit onrechtmatige daad

Hof van Justitie 07-04-2011, C-291/09, Francesco Guarnieri & Cie / Vandevelde Eddy VOF

Cautio judicatum solvi – Artikel 851 Gerechtelijk Wetboek – Monegaskische verweerder – Verenigbaarheid met artikel 34 VWEU

Hof van Justitie 09-06-2011, C-87/10, Electrosteel Europe SA/Edil Centro SpA

Internationale bevoegdheid – Artikel 5, 1, b Verordening 44/2001 (Brussel I) - Koopcontract – Forum executionis contractus – Incoterms kunnen de plaats van levering aanduiden

Hof van Justitie 12-05-2011, C-391/90, Runevic-Vardyn/Vilniaus miesto savivaldybés administracija

Recht op vrij verkeer en verblijf in de EU – Artikel 21 VWEU – Artikel 18 VWEU – Richtlijn 2000/43 – Naam volgens schrijfwijze officiële taal van het land van de akte van de burgerlijke stand

Hof van Justitie 12-05-2011, C‑144/10, Berliner Verkehrsbetriebe / JPMorgan Chase Bank NA

Internationale bevoegdheid - Artikelen 22, 2 en 27 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Exclusieve bevoegdheid van gerechten van staat van vestiging voor geschillen betreffende geldigheid van besluiten van organen van vennootschappen – Besluit orgaan tot sluiting overeenkomst ongeldig wegens schending statuten – Aanhangigheid