Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van beroep Gent 23-12-2010

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Artikel 13 – Weigeringsgronden voor de terugkeer – Wisselwerking met het Verdrag inzake de rechten van het kind

Hof van beroep Gent 29-09-2010

Verdrag van Den Haag van 1971 (Verkeersongevallen) – Uitsluiting van regresvorderingen en subrogatie – Artikel 3 Burgerlijk Wetboek – Overgangsrecht

Rechtbank van eerste aanleg Gent 24-02-2011

Toepasselijk recht – Huwelijksvermogensrecht – Vereffening-verdeling na echtscheiding – Geen huwelijkscontract – Oude verwijzingsregels – Nationaliteitsconflict – Geen gemeenschappelijke nationaliteit op het ogenblik van het huwelijk – Aanknoping aan de wet van de eerste echtelijke verblijfplaats – Toepassing Belgisch recht