Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
14 resultaten

Hof van beroep Luik 09-09-2010

Artikel 31 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Voorlopige en bewarende maatregelen – Artikel 6 § 2 van het WIPR – Samenhang

Hof van Cassatie 01-04-2010

Erkenning en tenuitvoerlegging – Artikelen 31 en 32 Verdrag van 1968 (EEX) – Rechter bevoegd indien één van de partijen woonplaats heeft in land van tenuitvoerlegging – Formele uitvoerbaarheid – Geen controle uitvoerbaarheidsvoorwaarden in land van herkomst – Geen veroordeling vereist ten voordele van belanghebbende verzoeker

Hof van Cassatie 06-01-2010

Toepassing van de Brussel I verordening in de relatie tussen Denemarken en de lidstaten van de Europese Unie

Hof van Cassatie 14-01-2010

Arbitragebeding – Concessie van alleenverkoop – Artikel 2 Verdrag van New York van 1975 – Arbitrage uitgesloten wanneer geschil niet arbitreerbaar krachtens Belgisch dwingend recht

Hof van Cassatie 14-01-2010

Internationale bevoegdheid – Artikel 624, 2° Ger. W. (oud) – Om zich onbevoegd te verklaren moet de rechter zowel plaats van ontstaan als van uitvoering van de verbintenis vaststellen

Hof van Cassatie 28-05-2010

Erkenning en tenuitvoerlegging – Verdrag van 1968 (EEX) – Bilaterale overeenkomst van 2 mei 1934 tussen België en Groot-Brittannië – Exceptie van gewijsde - Toepassingsgebied van bilateraal verdrag niet ingeperkt door toepassingsgebied EEX Verdrag

Hof van Cassatie 28-10-2010

Internationale bevoegdheid – Artikel 638 Ger. W. (oud) – Nationaliteit – Apatride internationale organisatie – Wederkerigheidsvoorwaarde uit artikel 636 Ger. W. (oud) geldt niet voor artikel 638 Ger.W. (oud)

Hof van Justitie 04-05-2010, C-533/08, TNT Express Nederland BV / AXA Versicherung AG

Erkenning en tenuitvoerlegging – Artikel 71 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Aanhangigheid – Artikel 31 CMR – Hof van Justitie niet bevoegd voor de uitlegging van het CMR – De in een bijzonder verdrag opgenomen regels gaan slechts onder bepaalde voorwaarden voor op de Brussel I verordening

Hof van Justitie 05-10-2010, C-400/10, J. McB. / L. E.

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderen waarvan de ouders niet gehuwd zijn – Gezagsrecht van vader – Uitlegging van begrip gezagsrecht

Hof van Justitie 28-10-2010, Volvo Car Germany GmbH / Autohof Weidensdorf Gmbh

Handelsagentuur – Imperatief recht – Dealerovereenkomst – Opzegging overeenkomst – Klantenvergoeding – Richtlijn 86/653/EEG inzake zelfstandige handelsagenten – Artikel 18 sub a