Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
21 resultaten

Hof van beroep Brussel 29-06-2009

Toepasselijk recht - Artikel 46, eerste lid WIPR Schijnhuwelijk – Grondvoorwaarden – Distributieve toepassing van de leges patriae – Marokkaans en Spaans recht – Geen toepassing van artikel 146bis BW

Hof van beroep Gent 24-12-2009

Toepasselijk recht – WBN – Artikel 16, § 2, 2° – Nationaliteitsverklaring – Geen drie jaar wettig ononderbroken verblijf wegens schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 28-05-2009

Toepasselijk recht – WBN – Artikel 12bis - Nationaliteitsverklaring

Hof van beroep Gent, 27-05-2010

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 8.1 – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 5.2 – Voorlopige maatregelen met betrekking tot de kinderen in het kader van een echtscheidingsprocedure –Toepasselijk recht – WIPR – Artikelen 35, § 1 en 74, § 1 – Tenuitvoerlegging in Schotland – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikelen 28 en 39

Hof van Cassatie 24-01-2008

Toepasselijk recht – Artikel V.1 – Verdrag houdende een eenvormige wet nopens de vorm van een internationaal testament – Internationaal testament – Vereisten waaraan een getuige moet voldoen – Recht krachtens hetwelk de aanwijzing van de bevoegde persoon is geschied – Belgisch recht – Wet tot regeling van het notarisambt

Hof van Cassatie 27-09-2007

Toepasselijk recht – Verdrag betreffende de status van staatlozen – Artikel 1 – Staatloze – Geen bewijs vereist van het feit dat de staatloze geen staatsburgerschap kan verwerven

Hof van Justitie 01-07-2010, C-211/10, Povse / Alpago

Internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Artikel 10 - Ongeoorloofde overbrenging van een kind – Terugkeer van het kind – Artikel 11 – Procedure van tenuitvoerlegging – Artikel 47

Hof van Justitie 15-07-2010, C-256/09, Purrucker / Vallés Pérez

Erkenning en tenuitvoerlegging – Verodening 2201/2009 (Brussel IIbis) –Voorlopige maatregelen – Gezagsrecht – Internationale bevoegdheid op grond van artikel 20 – De artikelen 21 en volgende zijn niet van toepassing

Hof van Justitie 17-06-2010, C-312/09, Michalias / Ioannou-Michalia

Internationale bevoegdheid – Verordening 1347/2000 (Brussel II) – Echtscheiding – Territoriaal en temporeel toepassingsgebied

Hof van Justitie 20-05-2010, C-111/09, Vienna Insurance Group / Bilas

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 24 van toepassing - Verzekeringen