Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
21 resultaten

Hof van beroep Gent 06-11-2008

Internationale bevoegdheid – Artikel 8 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) –Ouderlijke verantwoordelijkheid – Terugkeer kind – Toepasselijk recht – Artikel 35 WIPR – Uitvoerbaarheid – Certificaat conform artikel 41 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis)

Hof van beroep Gent 10-12-2009

Internationale bevoegdheid – Artikel 8 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Toepasselijk recht – Artikel 35 WIPR – Uitvoerbaarheid – Certificaat conform artikel 41 Brussel IIbis verordening

Hof van beroep Gent 16-10-2008

Internationale bevoegdheid – Artikel 5.2 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Voorlopige maatregelen in het kader van een echtscheidingsprocedure – Onderhoudsverplichting tussen echtgenten en jegens kinderen – Toepasselijk recht – Artikel 74, § 1 WIPR – Ouderlijk gezag – Internationale bevoegdheid – Artikel 42 WIPR – Toepasselijk recht – Artikel 48, § 1, 1° WIPR

Hof van beroep Gent 26-02-2009

Erkenning - Artikel 126, § 2 WIPR – Toepassing artikel 570 Ger. W. (oud) - Echtscheiding – Verstoting – Khol – Overgangsrecht – Geen nietigverklaring wegens bigamie

Hof van beroep Gent 26-11-2009

Huwelijk – Nietigverklaring – Bigamie – Geen bewijs voorafgaande buitenlandse echtscheiding – Legalisatie

Hof van Cassatie 04-12-2009

Toepasselijk recht - Het huwelijksvermogen – Artikel 3, derde lid BW (oud) – Lex patriae communis op het ogenblik van het huwelijk – Dubbele nationaliteit waaronder de Belgische nationaliteit – Voorrang van de gemeenschappelijke nationaliteit

Hof van Cassatie 05-05-2008

Toepasselijk recht - Het huwelijksvermogen – Artikel 3, derde lid BW (oud) – Lex primum domicilii matrimonialis – Geen gemene deler van de verschillende leges patriae

Hof van Cassatie 21-12-2009

Toepasselijk recht – Naam – Lex patriae van het kind – Frans recht – Geen toepassing conform toepasselijk Frans recht

Hof van Justitie 02-05-2009, C-523/07, A.

Internationale bevoegdheid – Artikel 20 - Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Beslissing tot ondertoezichtstelling van een kind – Begrip burgerlijke zaken – Begrip gewone verblijfplaats

Hof van Justitie 16-07-2009, C-168/08, Laszlo Hadadi (Hadady) / Csilla Marta Mesko

Erkenning en tenuitvoerlegging – Verordening 1347/2000 (Brussel II) en Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Echtscheidingsvonnis - Overgangsrecht – Onderzoek van de internationale bevoegdheid van de rechter van de lidstaat van oorsprong – Artikel 3, lid 1, sub b Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Gemeenschappelijke dubbele nationaliteit – Autonome uitlegging – Geen voorrang van de nationaliteit van het land van de aangezochte rechter – Geen onderzoek naar de meest effectieve nationaliteit