Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
11 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 27-03-2006

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 5.1 – Dienstenovereenkomst tussen advocaten – Forum executionis contractus – Plaats van uitvoering – Toepasselijk recht – EVO-verdrag – Artikel 4 – Lex contractus is in casu Belgisch recht – Betalingsverbintenis is een haalschuld op grond van artikel 1347 BW – Geen bewijs van overeenkomst over toepasselijkheid van een beweerd gebruikelijk beding van draagschuld in advocatenovereenkomsten – Geen bewijs van overeenkomst over plaats van uitvoering aan de hand van bankoverschrijvingen – Geen rechtsgebruik van draagschuld in de zin van artikel 1135 BW

Hof van beroep Antwerpen 27-03-2006

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 5.1 – Dienstenovereenkomst tussen advocaten – Forum executionis contractus – Plaats van uitvoering – Toepasselijk recht – EVO-verdrag – Artikel 4 – Lex contractus is in casu Belgisch recht – Betalingsverbintenis is een haalschuld op grond van artikel 1347 BW – Geen bewijs van overeenkomst over toepasselijkheid van een beweerd gebruikelijk beding van draagschuld in advocatenovereenkomsten – Geen bewijs van overeenkomst over plaats van uitvoering aan de hand van bankoverschrijvingen – Geen rechtsgebruik van draagschuld in de zin van artikel 1135 BW

Hof van beroep Gent 13-10-2005

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Artikel 5.3 – Onrechtmatige daad – Aanvaring in Belgische territoriale wateren – Forum delicti commissi

Hof van beroep Gent 14-12-2006

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Verzekering en onrechtmatige daad – Assuradeur/gevolmachtigde van de verzekeraar is geen verzekeraar in de zin van artikel 8 – Geen forum actoris – Verzekeringsprestatie is in casu een haalschuld – Geen forum executionis contractus op grond van artikel 5.1

Hof van Justitie 03-05-2007, C-386/05, Color Drack GmbH / Lexx International Vertriebs Gmbh

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Verkoopovereenkomst met verschillende leveringsplaatsen – Forum executionis contractus – Toepasbaarheid eenheidsforum bij meerdere loci executionis contractus – Uitlegging artikel 5.1.b eerste streepje – Voorspelbaarheids- en nabijheidsdoelstelling van de regeling gerespecteerd als de verschillende leveringsplaatsen in éénzelfde lidstaat liggen – Plaats van hoofdlevering volgens economische criteria is relevant – Als hoofdlevering niet kan worden bepaald, één van de leveringsplaatsen naar keuze van de eiser

Hof van Justitie 11-10-2007, C-98/06, Freeport plc / Olle Arnoldsson

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Uitlegging van artikel 6.1 – Verbintenis aangegaan in concernrelatie – Pluraliteit van verweerders – Samenhang vereist tussen de verschillende vorderingen – Geen zelfde rechtsgrondslag vereist voor de verschillende vorderingen – Geen bewijs vereist van het feit dat de vordering niet louter werd ingesteld om een van de verweerders aan diens forum domicilii te onttrekken

Hof van Justitie 13-06-2006, C-539/03, Roche Nederland BV e.a. / Frederick Primus en Milton Goldenberg

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 – Schendingen van Europees octrooirecht begaan in concernrelatie – Pluraliteit van verweerders – Uitlegging van artikel 6.1 – Samenhang vereist tussen de verschillende vorderingen – Gevaar voor onverenigbare beslissingen is relevant – Noch concernrelatie noch gemeenschappelijk beleidsplan volstaan om een van de verweerders aan diens forum domicilii te onttrekken

Hof van Justitie 13-12-2007, C-463/06, FBTO Schadeverzekeringen NV / Jack Odenbreit

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Uitlegging van de artikelen 11.2 iuncto 9.1.b – Verzekering en onrechtmatige daad – Rechtstreekse vordering van benadeelde tegen aansprakelijkheidsverzekeraar –Forum actoris – Onafhankelijk van kwalificatie slachtoffer als begunstigde in de zin van artikel 9 – Artikel 11 verruimt categorie van eisers die op grond van artikel 9 over een forum actoris beschikken – Onafhankelijk van kwalificatie vordering als contractueel of extracontractueel – Doel van de regeling is bescherming van de zwakkere partij in verzekeringszaken

Rechtbank van koophandel Antwerpen 21-12-2007

Internationale bevoegdheid – Bevoegdheidsbeding – Vervoersovereenkomst – Raamovereenkomst bepaalt de wijze van vervoer niet – CMR-verdrag niet van toepassing – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 23 – Forum prorogati – Tegenstelbaar aan derde partij die zich op de overeenkomst beroept – Onduidelijke beslissing omtrent internationale bevoegdheid op grond van artikel 6.1

Voorzitter van de rechtbank van koophandel Antwerpen 25-10-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Artikel 31 is een autonome rechtsgrond – Overeenkomst tot vervoer over zee – Schade aan goederen bij aankomst in Nederland – Aanstelling gerechtsdeskundige tot vaststelling van de schade – Bevoegdheidsbeding in cognossement – Woonplaats verweerder op grondgebied lidstaat is geen toepassingsvoorwaarde ratione territorii et personae – Voorlopige maatregel – Reële band met België wordt aanvaard op basis van plaats van hoofdbestuur of schijnbare plaats van hoofdbestuur van de verweerder – Forum acti