Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van Justitie 15-02-2007, C-292/05, Lechouritou e.a.

Onrechtmatige daad – Vordering tot schadevergoeding wegens handelingen van strijdkrachten in oorlogstijd – Immuniteit van staten – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) –Toepassingsgebied – Burgerlijke zaken – Begrip – Artikel 1, eerste lid, eerste volzin – Handelingen krachtens overheidsbevoegdheid buiten het toepassingsgebied