Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
8 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 08-06-2004

Toepasselijk recht – Verdrag van Rome – Artikel 3 Internationale handelsagentuur – uitwinningsvergoeding en verjaring – Rechtskeuze – artikel 7 – dwingende bepalingen

Hof van beroep Brussel 04-03-2002

Bewarend beslag op basis van buitenlands vonnis – voorafgaand exequatur niet vereist – zekere, opeisbare en vaststaande schuldvordering (ja) – spoedeisendheid

Hof van beroep Gent 25-10-2005

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – artikel 1, a) – toepassingsgebied – artikel 3 – ongeoorloofde overbrenging – begrip

Hof van Cassatie 14/10/0005

Grensoverschrijdende betekening – (oude) verordening 1348/2000 (Betekening) – artikel 4 – verzending aan de centrale autoriteit in plaats van aan de ontvangende instantie – gevolg – artikel 14 – betekening per post – foutief adres - gevolg

Hof van Cassatie 18-04-2005

Vreemd recht – Taak van de feitenrechter – Omvang cassatiecontrole – Cassatiemiddel – Ontvankelijkheid – Geschonden bepalingen

Hof van Justitie 08-11-2005, C-443/03, Leffler

(Oude) Verordening 1348/2000 (Betekening) – artikel 8 – taal van een akte – weigering akte in ontvangst te nemen – herstel verzuim van vertaling – onverwijlde toezending vertaling – gevolgen

Hof van Justitie 20-01-2005, C-27/02, Engler

Vordering van consument tot uitbetaling van een schijnbaar gewonnen prijs – internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – artikelen 5, (1), en 13, eerste lid, (3) – toepassingsvoorwaarden

Hof van Justitie 20-01-2005, C-464/01, Gruber

Koop van een goed deels wel en deels niet bestemd voor beroepsmatig gebruik – internationale bevoegdheid – Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – toepasselijkheid artikelen 13 tot 15 – omvang beroepsmatig gebruik – invloed gedrag van de persoon die zich op hoedanigheid van consument beroept