Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
5 resultaten

Arbeidshof Bergen 18-10-2002

Buitenlandse beslissing - Verstoting – Gevolgen in België - Artikel 570, tweede lid, van het Ger. W. – Rechten van verdediging

Hof van beroep Antwerpen 07-05-2003

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Overbrenging in strijd met het gezagsrecht – Artikel 13 – Lichamelijk of geestelijk gevaar – Lang verblijf en inburgering – Draagwijdte van de verplichte terugkeer – Geen uitspraak over de invulling van het gezag of de concrete verblijfplaats bij terugkeer

Hof van Cassatie 29-03-2001

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Toepassingsgebied – Artikel 1, tweede lid, 1° - Hoofdeis die de staat van personen betreft – Neveneis tot het bekomen van een onderhoudsgeld - Invloed van artikel 5, 2

Hof van Justitie 10-07-2003, C-87/01 P, Commissie/CCRE

Wederzijdse vorderingen tussen de Europese Commissie en een marktdeelnemer – schuldvergelijking – invloed van de principes van doeltreffendheid van het gemeenschapsrecht, goed financieel beheer en goede rechtsbedeling – vorderingen beheerst door twee verschillende rechtsorden – vereisten van beide rechtsordeningen moeten vervuld zijn

Hof van Justitie 15-05-2003, C-266/01, Préservatrice foncière TIARD SA / Staat der Nederlanden

Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Toepassingsgebied – Artikel 1 – 1° burgerlijke en handelszaken – Vordering van een Lidstaat gebaseerd op een privaatrechtelijke borgtochtovereenkomst, door die Lidstaat verplicht gesteld – Douanezaken – Borgtochtovereenkomst ter garantie van een douaneschuld