Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Arbeidshof Antwerpen 12-04-2002

Bevoegdheid en toepasselijk recht - Arbeidsovereenkomst – Overeenkomst gesloten vóór 1 januari 1988

Hof van Cassatie 17-10-2002

Onderhoudsgeld na echtscheiding - Renvoi

Hof van Justitie 01-10-2002, C-167/00, Verein für Konsumenteninformation / Karl Heinz Henkel

Artikel 5 Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Contractuele versus (quasi-)delictuele aansprakelijkheid – Preventieve vordering van een consumentenvereniging tegen het gebruik van onrechtmatige bedingen door een handelaar - artikel 5, 3 Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Draagwijdte