Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Rechtbank van eerste aanleg Gent 21-06-2001

Nietigverklaring huwelijk – Griekse man en Belgische vrouw – verwijzingsregel - eerder bestaand Grieks huwelijk – bigamie - Griekse wet van 15 april 1982 - putatief huwelijk – tijdstip voor het beoordelen van de putativiteit

Rechtbank van koophandel Antwerpen 03-05-2000

Doorwerking artikel 5.1 EEX-verdrag in intern bevoegdheidsrecht

Rechtbank van koophandel Ieper 29-01-2001

Weens Koopverdrag (CISG) - klachtplicht - verjaring van de vordering - kantonnement