Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Vredegerecht Torhout 27-01-2021

Internationale bevoegdheid – Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verordening
2201/2003 (Brussel IIbis) – Machtiging voor minderjarig kind voor de verkoop
van een onroerend goed – Artikel 1, lid 2, e) – Maatregelen ter bescherming van
het kind – Artikel 8