Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
7 resultaten

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Kortrijk) 31-08-2021

Internationale bevoegdheid – Verdrag van Lugano van 2007 – Verordening
1215/2012 (Brussel Ibis) – Forumkeuze – Algemene voorwaarden – Geen
mededeling – Geen vooraf bestaande handelsrelatie – Artikel 7(1) Brussel Ibis –
Plaats van levering

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Kortrijk) 15-04-2021

Internationale bevoegdheid – Toepasselijk recht – Overeenkomst – Artikel 8
WIPR – Artikel 96, 1° WIPR – Forumkeuze – Artikel 7 WIPR – Artikel 11 WIPR –
Artikel 4, lid 3 Verordening 593/2008 (Rome I) – Kennelijk nauwere band –
Weens Koopverdrag (CISG) – Conformiteit van het geleverde goed – Artikel 35 –
Artikel 36

Ondernemingsrechtbank Gent (afd. Kortrijk) 29-04-2021

Toepasselijk recht – Overeenkomst – Rechtskeuze voor het Belgisch recht –
Artikel 3, lid 1 Verordening 593/2008 (Rome I) – Weens Koopverdrag (CISG) –
Koopovereenkomst betreffende roerende zaken – Conformiteit van het
geleverde goed – Artikel 35 – Artikel 36 – Deskundigenonderzoek

Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (afd. Kortrijk) 01-10-2020

Traditioneel huwelijk – Afwezigheid huwelijksakte – Afghanistan – Attest
ambassade – Afdoende bewijs – Naam – Verbetering – Artikel 37 WIPR

Rechtbank van eerste aanleg Kortrijk 08-05-2014

Internationale bevoegdheid - Artikel 61 WIPR - Afstamming – Betwisting vaderschap – Gewone verblijfplaats van het kind in België – Bevoegdheid Belgische rechter – Toepasselijk recht – Artikel 62, §1 WIPR – Recht van de staat waarvan men de nationaliteit heeft – Toepassing Marokkaans recht

Voorzitter van de rechtbank van koophandel Kortrijk 06-08-2012

Internationale bevoegdheid – Artikel 10 WIPR – Kortgedingprocedure – Voorlopige of bewarende maatregelen – Aanstelling deskundige – Geen invloed van een exclusief arbitragebeding op artikel 10 WIPR – Toepassing Verdrag van Den Haag van 1965 (Betekening) – Artikel 15

Rechtbank van koophandel Kortrijk 16-07-2007

Internationale bevoegdheid - Artikel 23 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Concessie – Schending exclusiviteit – Voorlopige maatregelen en ontbinding – Verstek – Artikel 26 Verordening 44/2001 (Brussel I) – Ambtshalve controle – Artikel 19 (oude) Verordening 1348/2000 (Betekening) – Geen bewijs van betekening – Voorlopige maatregelen vereisen spoedeisendheid