Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
5 resultaten

Familierechtbank Brussel 07-11-2017

Erkenning – Buitenlandse authentieke akte – Afstamming – Draagmoederschap – Indische geboorteakte – Belgische wensouders – Artikel 27 WIPR – Artikel 62 WIPR – Belgische recht – Artikel 312 BW – Artikel 315 BW – Geen schending van de openbare orde – Moederlijke en vaderlijke erkenning

Familierechtbank Brussel 18-12-2017

Naam – Vaststelling van de naam – Verandering van de naam – Internationale bevoegdheid – Artikel 36 WIPR – Belgische nationaliteit – Toepasselijk recht – Artikel 37 WIPR – Artikel 38 WIPR– Artikel 11 van de wet van 8 mei 2014 – Artikel 335, § 1 BW – Gemeenschappelijke verklaring van de ouders – Termijn – 12 maanden – Artikel 17, § 2 van de wet van 18 december 2014 – Afwezigheid van keuze door de ouders – Splitsing van de naam – Dubbele naam – Verkrijging bijkomende nationaliteit – Artikel 37, § 2 WIPR

Familierechtbank Brussel 23-11-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Negatief advies Openbaar Ministerie – Deelname aan het leven van zijn onthaalgemeenschap – Omzendbrief van 8 maart 2013 – Kennis van één van de drie landstalen

Familierechtbank Brussel 30-11-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Economische participatie – Artikel 1, § 2, 7° WBN – Gelijkgestelde arbeidsdagen – Artikels 37 en 38 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 – Gewichtige feiten eigen aan de persoon – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Konkinklijk besluit van 14 januari 2013 – Exhaustieve lijst

Familierechtbank Luxemburg (afd. Aarlen) 08-12-2017

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 5° WBN – Ononderbroken wettelijk verblijf – Geen hernieuwing van verblijfskaart – Europees burger – Ouder van een Belgisch kind