Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Hof van beroep Gent 10-01-2019

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Gebruik valse identiteit/naam

Hof van beroep Gent 10-01-2019

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 4° WBN – Artikel 9
Koninklijk besluit van 14 januari 2013 – Negatief advies Openbaar Ministerie –
Bewijs van een handicap of invaliditeit

Hof van beroep Gent 13-12-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 3° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Gebruik valse identiteit/naam

Hof van beroep Gent 13-12-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Gebruik valse identiteit/naam

Hof van beroep Gent 15-11-2018

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis, § 1, 2° WBN – Artikel 15
WBN – Artikel 1, § 2, 4° WBN – Artikel 2 Koninklijk besluit van 14 januari 2013 –
Negatief advies Openbaar Ministerie – Gewichtige feiten eigen aan de persoon
– Opsporingsonderzoek – Correctionele veroordeling

Hof van beroep Gent 20-12-2018

Nationaliteit – Artikel 10, lid 1 WBN – Toekenning Belgische nationaliteit –
Staatloosheid – Verdrag van New York van 28 september 1954 (Staatloze) –
Artikel 1