Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 18-01-2017

Afstamming – Schijnerkenning – Verblijfsrechtelijk voordeel Surinaamse moeder – Vordering tot nietigverklaring erkenning ingesteld door OM – Artikel 138bis, § 1 Ger.W. – Bezit van staat – Biologische realiteit – Bedoeling om kind op te voeden – Verlies Belgische nationaliteit

Hof van beroep Gent 11-05-2017

Gerechtelijke vereffening-verdeling nalatenschap – Uitonverdeeldheidtreding – Nalatenschap opengevallen in Griekenland – Internationale bevoegdheid – Artikel 77, 2° WIPR – Belgische rechtbanken bevoegd voor in België gelegen onroerende goederen – Toepasselijk recht – Artikel 78, § 2, eerste lid WIPR – Recht van de Staat waar het onroerend goed gelegen is – Artikel 80, § 1, 7° en 10° WIPR – Uitzonderingsclausule – Artikel 19, § 1 WIPR

Hof van beroep Gent 25-04-2017

Tenuitvoerlegging – Rechterlijke beslissing uit Congo – Exequatur – Geen in kracht van gewijsde getreden buitenlands vonnis – Beroep tegen uitvoerbaarverklaring – Derdenverzet – Artikel 22 WIPR – Artikel 23, § 5 WIPR – Uitvoerende maatregelen – Uitvoerend beslag op onroerend goed