Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
9 resultaten

Hof van beroep Gent 04-03-2015

Overeenkomsten – Distributie – Forumbeding – Verdrag van Lugano – Strijdigheid met de taalwet – Foutieve bewoording beding – Werkelijke wil van de partijen

Hof van beroep Gent 14-01-2015

Europees betalingsbevel – Betalingsbevelverordening – Artikel 20.2 – Artikel 20.3 – Artikel 7.3 – Verzoek tot heroverweging – Rol nationaal recht – Uitzonderlijke omstandigheden – Verkeerde info in het aanvraagformulier – Betwisting contractpartij

Hof van beroep Gent 14-01-2016

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Oud artikel 12bis WBN – Gewichtige feiten – Vroeger schijnhuwelijk – Artikel 23/1 WBN niet van toepassing

Hof van beroep Gent 14-01-2016

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Oud artikel 12bis WBN – Nigeriaanse geboorteakte – Gewichtige feiten – Strafrechtelijke veroordeling

Hof van beroep Gent 14-01-2016

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Oud artikel 16, §2, sub 1° WBN – Gewichtige feiten – Vroeger schijnhuwelijk

Hof van beroep Gent 14-01-2016

Huwelijk – Artikel 44 WIPR – Schijnhuwelijk – Weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand – Toepasselijk recht – Artikel 46 WIPR – Artikel 47 WIPR – Artikel 146bis BW

Hof van beroep Gent 19-11-2015

Wettelijke samenwoning – Schijnwettelijke samenwoning – Weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand – Verhaal – Artikel 59 WIPR – Relatie van samenleven – Artikel 58 WIPR – Artikel 60 WIPR

Hof van beroep Gent 24-12-2015

Nationaliteit – Nationaliteitsverklaring – Artikel 12bis WBN – Taalkennis

Hof van beroep Gent 28-01-2016

Erkenning buitenlands huwelijk – Weigering van college van burgemeester en schepen – Artikel 27 WIPR – Artikel 30 WIPR – Schijnhuwelijk – Artikel 146bis BW