Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van Beroep Luik 13-12-2012

Terugvordering van onverschuldigde betaling – Territoriale bevoegdheid – Artikel 2,5.1 en 5.3 Verordening 44/2001(Brussel I)