Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
3 resultaten

Hof van beroep Brussel 17-01-2011

Erkenning van een Marokkaanse huwelijksakte - Artikel 27 § 1, 1 WIPR – Weigering van overschrijving van een Marokkaanse huwelijksakte op basis van artikelen 18 en 21 WIPR

Hof van beroep Gent 23-12-2010

Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Artikel 13 – Weigeringsgronden voor de terugkeer – Wisselwerking met het Verdrag inzake de rechten van het kind

Hof van beroep Gent 29-09-2010

Verdrag van Den Haag van 1971 (Verkeersongevallen) – Uitsluiting van regresvorderingen en subrogatie – Artikel 3 Burgerlijk Wetboek – Overgangsrecht