Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 03-11-2008

Toepasselijk recht – Weens Koopverdrag (CISG) – Internationale koop-verkoop van roerende lichamelijke zaken – CIF – Beweerde niet-conformiteit geleverde zaken – Artikel 38.1 – Keuring binnen korte termijn na levering – Tijdstip levering – Artikel 31.a – Afgifte aan de eerste vervoerder – Korte termijn wegens bestaan langdurige handelsbetrekkingen, bekendheid met de betrokken branche en aard van de goederen – Protest na circa 5 weken is te laat – Intresten – Artikel 78 – Intrestvoet – Lex contractus – Schadevergoeding – Artikel 74 – Geen bewezen schade