Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van beroep Gent 10-11-2003

Toepasselijk recht – Artikelen 17.1 en 17.4.c CMR-verdrag - Vervoersovereenkomst – Aansprakelijkheid vervoerder dan wel afzender – Remmanoeuvre is een normaal risico van het wegvervoer – Slechte belading/stuwing door de vervoerder is oorzaak van de schade – Verjaring – Toepasselijk recht – Artikelen 32.1.a en 32.2 CMR-verdrag – Het toezenden van een factuur aan de vervoerder houdende de tegenwaarde van de verloren gegane goederen is een schriftelijke vordering in de zin van artikel 32.2 CMR-verdrag en schorst de verjaringstermijn

Hof van beroep Gent 19-11-2003

Toepasselijk recht – Artikelen 18.2 en 17.4.c CMR-verdrag – Vervoersovereenkomst – Aansprakelijkheid vervoerder dan wel afzender – Remmanoeuvre is een in het verkeer normaal te verwachten gebeurtenis – Slechte belading/stuwing door de afzender is oorzaak van de schade