Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 07-12-2005

Internationale bevoegdheid – artikel 6, 3 Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) –Tegenvordering – vereiste dat tegeneis voortspuit uit de overeenkomst of het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke eis is gegrond – 2. Informatieverplichting bij overdracht van aandelen – vordering uit onrechtmatige daad – internationale bevoegdheid – artikel 5, 3 EEX-verdrag – plaats schadebrengend feit – plaats waar schade werd geleden – plaast vestiging overnemer

Hof van beroep Gent 02-05-2005

Internationale bevoegdheid – rechtsgrond van de vordering – formulering dagvaarding is bepalend – concessie van alleenverkoop – Verordening 44/2001 (Brussel I) – a. artikel 23 – forumbeding in algemene verkoopsvoorwaarden – geen weerslag voor vordering uit concessie – b. artikel 5, 1, a) – plaats uitvoering verbintenis

Hof van beroep Gent 03-05-2006

Internationale bevoegdheid – Verordening 44/2001 (Brussel I) – Levering en montage van kranen – vordering tot betaling van de prijs – Forumbeding – vereisten afdwingbaarheid – artikel 23, 1 – loutere verwijzing naar algemeen verkoopsvoorwaarden onvoldoende – Artikel 5, 1 – toepasselijkheid artikel 5, 1, a) of 5, 1, b) – aard van de overeenkomst – gemengde overeenkomst – verkoop én verstrekking van diensten – plaats van levering en verstrekking van diensten

Hof van beroep Gent 14-11-2005

Kwalificatie – concessie van alleenverkoop of opeenvolgende verkopen – Internationale verkoop van roerende goederen – a.) internationale bevoegdheid – in Canada gevestigde verweerder – plaats uitvoering verbintenis – verbintenis de prijs te betalen – plaats van de vestiging van de verkoper (artikel 57 CISG) – b.) toepasselijk recht – CISG – artikel 38 – keuringsplicht koper – artikel 39 – protest binnen redelijke termijn