Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van beroep Gent 07-03-2005

Concessie – Internationale bevoegdheid – Forumbeding – Artikel 17 Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – Voorrang op art. 4 Alleenverkoopwet van 27 juli 1961

Hof van beroep Gent 09-06-2005

Arbitrage – Artikel 1684 Ger. W. – Aanstelling arbiter door voorzitter rechtbank van eerste aanleg – Artikel 1686 Ger. W. – Geen rechtsmiddel tegen aanstelling arbiter

Hof van beroep Gent 21-03-2006

Betekening – artikel 40 Ger. W. – ongekende buitenlandse woonplaats – onderzoeksplicht betekenende partij

Hof van beroep Gent 21-03-2006

Exequatur – Beslissing a quo vóór 1 september 2004 – Californische belsissing – Proceskosten na afwijzen minnelijke regeling – Artikel 570 Ger. W. – Gronden tot weigering erkenning – Internationaal privaatrechtelijke openbare orde en rechten van verdediging – Motivering beslissing a quo – Toegang tot de overheidsrechter