Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Hof van beroep Bergen 08-09-2005

Belgisch-Marokkaans Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid – artikel 24, §2 – overlevingspensioen – verdeling tussen twee weduwes – verenigbaarheid met openbare orde (ja) – beoordelingscriteria

Hof van beroep Brussel 30-11-2004

Arbitrale uitspraak – Exequatur – artikel 1710, 3, Ger. W. – strijdigheid met openbare orde – rechten van verdediging – vordering tot vernietiging – artikel 1704 Ger. W. – onregelmatig samengesteld scheidsgerecht – strijdigheid met openbare orde – tergende en roekeloze vordering tot exequatur