Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Hof van beroep Antwerpen 08-12-2003

Commissionair-expediteur – verbintenis tot niet-afgifte goederen bij afwezigheid van toestemming door verkoper – internationale bevoegdheid – artikel 5, 1, Verdrag van Brussel van 1968 (EEX) – plaats waar verbintenis moet worden uitgevoerd – band tussen verbintenis commissionair-expediteur en verkoopovereenkomst

Hof van beroep Antwerpen 24-05-2004

Internationale koop – vóór 1 september 1999 - toepasselijke wet – verdrag van Den Haag 15 juni 1955 – voorrang op EVO – impliciete) rechstkeuze – toepasselijkheid Weens Koopverdrag (CISG) – artikel 4 Haags verdrag 1955 – onderzoeksplicht koper – afzonderlijke aanknoping – plaats waar onderzoek moet gebeuren – Schuldvergelijking – toepasselijk recht – cumulatieve toepassing van de op de onderscheiden verbintenissen toepasselijke wetten– Cessie van schuldvordering – tegenwerpelijkheid – toepasselijk recht – artikel 12, 2, Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Frans faillissementsvonnis – vóór 31 mei 2002 – erkenning – artikel 8 Frans-Belgisch verdrag 8 juli 1899 – erkenning de plano

Hof van beroep Brussel 08-06-2004

Vordering tot exequatur – vorm – artikel 40 Verordening 44/2001 (Brussel I) – eenzijdig verzoekschrift – ontvankelijkheid (neen)

Hof van beroep Gent 05-09-2005

Jeugdbescherming – internationale bevoegdheid – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – toepassingsgebied – ambtshalve controle bevoegdheid – artikel 8 – gewone verblijfplaats – artikel 15 – verwijzing naar een ander gerecht – voorwaarden