Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
4 resultaten

Arbitragehof 29-03-2006

Grensoverschrijdende betekening – artikel 40 Ger. W. – moment
waarop betekening geacht wordt te zijn verricht – verenigbaarheid met grondwettelijk gelijkheidsvereiste (neen)

Arbitragehof 04-05-2005

Grondwet – niet-discriminatie en gelijkheid man-vrouw – Belgisch-Marokkaans algemeen verdrag betreffende de sociale zekerheid – artikel 24, §2 – bigaam huwelijk – erkenning – verdeling overlevingspensioen tussen twee echtgenotes

Arbitragehof 06-07-2005

Nationaliteit – artikel 12bis, §4, WBN – beroepstermijn – 15 dagen in plaats van 1 maand – verenigbaarheid met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (ja)

Arbitragehof 25-05-2005

WBN – artikel 12bis, §1 – verkrijging van de Belgische nationaliteit door het afleggen van een verklaring – drie toepassingegvallen – vereiste van hoofdverblijf slechts in twee gevallen – ongrondwettelijke discriminatie