Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
2 resultaten

Arbeidshof Antwerpen 21-10-2008

Internationale bevoegdheid – Artikel 20 verordening 44/2001 (Brussel I) - Arbeidsovereenkomst – Ontbinding op grond van gewichtige redenen –Forum domicilii – Toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Lex loci laboris – Artikel 7:685 Nederlands BW – Toepassingsgebied van respectievelijk de materiële lex causae en de processuele lex fori

Arbeidshof Antwerpen 12-04-2002

Bevoegdheid en toepasselijk recht - Arbeidsovereenkomst – Overeenkomst gesloten vóór 1 januari 1988