Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
6 resultaten

Arbeidshof Antwerpen 21-10-2008

Internationale bevoegdheid – Artikel 20 verordening 44/2001 (Brussel I) - Arbeidsovereenkomst – Ontbinding op grond van gewichtige redenen –Forum domicilii – Toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Lex loci laboris – Artikel 7:685 Nederlands BW – Toepassingsgebied van respectievelijk de materiële lex causae en de processuele lex fori

Arbeidshof Brussel 10-06-2008

Internationale bevoegdheid – (Oud) Belgisch IPR – Arbeidsovereenkomst of zelfstandigenovereenkomst – Bevoegdheidsbeding geldig – Forum prorogati – Eiland Man – Artikel 630 Ger. W. niet van toepassing – Toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – Artikel 3 – Lex voluntatis – Kwalificatie overeenkomst – Anticipatieve toepassing van de lex loci laboris – Arbeidsovereenkomst naar Belgisch recht – Artikel 6 – Dwingende regelen uit het objectief toepasselijk landsrecht – Betekening – Verdrag van Den Haag – Geen nietigheid bij gebrek aan belangenschade

Arbeidshof Luik 19-01-2005

Handelsvertegenwoordiger – internationale bevoegdheid – EVEX-verdrag – artikelen 2 en 5 – plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht – toepasselijk recht – contract gesloten vóór 1 januari 1988 – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – niet toepasselijk – indiciënmethode

Arbeidshof Brussel 16-09-2003

Arbeidsovereenkomst – beëindiging – toepasselijk recht – Verdrag van Rome van 1980 (EVO) – wetten van politie en veiligheid – interpretatie van overeenkomst – term uit vreemd rechtssysteem

Arbeidshof Bergen 18-10-2002

Buitenlandse beslissing - Verstoting – Gevolgen in België - Artikel 570, tweede lid, van het Ger. W. – Rechten van verdediging

Arbeidshof Antwerpen 12-04-2002

Bevoegdheid en toepasselijk recht - Arbeidsovereenkomst – Overeenkomst gesloten vóór 1 januari 1988