Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
1 resultaten

Hoge Raad der Nederlanden 07-05-2010, 09-01115

Internationale bevoegdheid op grond van artikel 24 EEX-verdrag – EEX-verdrag prevaleert, ingevolge art. 69, aanhef en tweede gedachtestreepje EEX-verdrag, bij samenloop met Nederlands-Belgisch Executieverdrag – Misbruik van procesrecht