Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
42 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19-10-2021, Spinelli / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Achterhouden van een kind in Rusland – Hoger belang van het kind – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Temporeel toepassingsgebied – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – Artikel 5 – Artikel 7 – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 28-10-2021, Kupás / Hongarije

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Achterhouden van een kind in Hongarije – Hoger belang van het kind – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13 – Berust in het niet doen terugkeren van het kind – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 01-04-2021, M.V. / Polen

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofd achterhouden van een kind in Polen – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 3 Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 11 Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Gewone verblijfplaats kind – Artikel 11 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Positieve verplichtingen voor de Staat – Redelijke termijn

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 15-06-2021, Y.S. en O.S. / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofd achterhouden van een kind in Rusland – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Belang van het kind – Procedurele vereisten artikel 8 EVRM – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Ernstig risico fysiek of geestelijk gevaar – Situatie in Oost-Oekraïne – Artikel 2 EVRM – Artikel 3 EVRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 16-07-2020, D. / Frankrijk

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven – Artikel 14 EVRM – Wensouders zijn de biologische ouders – Recht op respect voor het privéleven van het kind – Adoptie mogelijk – Erkenning van familieleven noodzakelijk – Belang van het kind

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 30-03-2021, Thompson / Rusland

Kinderontvoering – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13 (b) – Artikel 3 – Ernstig risico – Ongeoorloofde overbrenging kind – Belang van het kind – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18-05-2021, Valdís Fjölnisdóttir e.a. / Ijsland

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Weigering erkenning afstammingsband – Geen genetische band wensouders – Niet-begeleide minderjarige – Voogdij – Artikel 8 EVRM – Bestaan van familieleven – Geen schending

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 14-01-2020, Rinau / Litouwen

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofd achterhouden van een kind in Litouwen – Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Tenuitvoerlegging beslissing tot terugkeer – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor het privé- en familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 18-06-2019, Vladimir Ushakov / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Positieve verplichtingen voor de Staat – Artikel 3 Verdrag van Den Haag van 1980 (Kinderontvoering) – Artikel 13(b) – Ongeoorloofd overbrengen en niet doen terugkeren – Fysiek gevaar

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 10-04-2019

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Wensvader is de
biologische vader – Wensmoeder is niet de biologische moeder – Vaderlijke
afstamming is door de overheid erkend – Artikel 8 EVRM – Recht op respect voor
het privéleven van het kind – Mogelijkheid tot vaststelling afstammingband met
wensmoeder noodzakelijk – Mogelijkheid adoptie toegelaten – Belang van het
kind