Databank rechtspraak

U kan zoeken op trefwoord, naam, nummer en datum (dd-mm-jjjj)
49 resultaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 03-05-2022, P.D. / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Overbrenging van een kind naar Rusland – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Verzoek tot terugkeer geweigerd – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Ernstig risico fysiek of geestelijk gevaar – Objectieve evaluatie van het vermeende risico van terugkeer van het kind, gekoppeld aan voldoende gemotiveerde beslissingen die de toepassing van de ‘ernstig risico’-uitzondering rechtvaardigen – Geen schending artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 07-06-2022, C.-A.D. en L.-C.D. / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Overbrenging van een kind naar Rusland – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Verzoek tot terugkeer geweigerd – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Ernstig risico fysiek of geestelijk gevaar – Strikte interpretatie van de uitzonderingen op terugkeer – Scheiding met de ouder verantwoordelijk voor de ongeoorloofde overbrenging of achterhouding voldoet niet automatisch aan het ernstig risico criterium – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 12-05-2022, X / Tsjechië

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofde achterhouding van een kind in Tsjechië – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Terugkeer bevolen – Tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing tot terugkeer naar de VS – Analyse in het licht van de procedurele vereisten eigen aan artikel 8 EVRM – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 17-05-2022, Loiry / Roemenië

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofde overbrenging van een kind naar Roemenië – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Terugkeer bevolen – Gebrek aan tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissing tot terugkeer naar Frankrijk – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 08-02-2022, Plazzi / Zwitserland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verdrag van Den Haag van 1996 (Kinderbescherming) – Internationale bevoegdheid – Verplaatsing gewone verblijfplaats van het kind – Artikel 5,2 – Artikel 7 – Intrekking van de schorsende werking van beroep tegen machtiging voor verhuis – Zwitserse rechtbanken niet meer bevoegd voor beroep na verhuis – Recht op een eerlijk proces – Artikel 6 EVRM – Schending

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 08-02-2022, Roth / Zwitserland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Verdrag van Den Haag van 1996 (Kinderbescherming) – Internationale bevoegdheid – Verplaatsing gewone verblijfplaats van het kind – Artikel 5,2 – Artikel 7 – Intrekking van de schorsende werking van beroep tegen machtiging voor verhuis – Zwitserse rechtbanken niet meer bevoegd voor beroep na verhuis – Recht op een eerlijk proces – Artikel 6 EVRM – Schending

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 24-03-2022, A.M. / Noorwegen

Erkenning – Draagmoederschap – Buitenlandse geboorteakte – Wensvader is de biologische vader – Wensmoeder is niet de biologische moeder – Vaderlijke afstamming erkend – Weigering tot erkenning afstammingsband met wensmoeder – Adoptie onmogelijk zonder toestemming wensvader – Recht op respect voor het privéleven van de wensmoeder – Belang van het kind – Geen schending artikel 8 EVRM – Geen schending artikel 14 EVRM

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 19-10-2021, Spinelli / Rusland

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Achterhouden van een kind in Rusland – Hoger belang van het kind – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Temporeel toepassingsgebied – Verdrag van Den Haag van 1996 (kinderbescherming) – Artikel 5 – Artikel 7 – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 28-10-2021, Kupás / Hongarije

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Achterhouden van een kind in Hongarije – Hoger belang van het kind – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13 – Berust in het niet doen terugkeren van het kind – Geen schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 01-04-2021, M.V. / Polen

Ouderlijke verantwoordelijkheid – Kinderontvoering – Ongeoorloofd achterhouden van een kind in Polen – Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 3 Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 13(b) Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Artikel 11 Verdrag van Den Haag van 1980 (kinderontvoering) – Gewone verblijfplaats kind – Artikel 11 Verordening 2201/2003 (Brussel IIbis) – Schending van artikel 8 EVRM – Recht op respect voor familieleven – Positieve verplichtingen voor de Staat – Redelijke termijn